BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH NĂM B
Nhạc: Vinam
Thể hiện: Thanh Phi