Mình đang dùng phần mền Encore 4.5.5 có 1 lỗi khi đánh bài nhạc xong, xuất file PDF hoặc in file thì bài nhạc tràn đầy khổ giấy A4. giờ làm sao để khắc phục lỗi đó. Ai biết xin chỉ dùm, xin cảm ơn.
https://m.mediafire.com/view/t9dn19m6n12zc16
https://www.mediafire.com/file/t9dn1...u+chon+lua.pdf