BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 2B THƯỜNG NIÊN
Nhạc: Vinam
Thể hiện: Thiên Uyên