BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 3B THƯỜNG NIÊN
Nhạc: Vinam
Thể hiện: Thanh Phi