BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 1B MÙA CHAY
Nhạc: Vinam
Thể hiện: Thanh Phi