BÀI
CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 4B THƯỜNG NIÊN
Nhạc: Vinam
Thể hiện: Yến Ngọc