BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 5B THƯỜNG NIÊN
Nhạc: Vinam
Thể hiện: Vân Trang