trong cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giesu Kito
cùng xin hiệp thông cùng với gia đình , linh tông huyết tộc


KÍNH BÁO

linh mục ĐAMINH ĐẶNG XUÂN ĐỒNG sinh: 1932
tại : giáo xứ kẻ vân , tỉnh hưng yên
gọi về nhà cha ngày: 29.01.2018
tại: nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận cần thơ
thuộc giáo xứ: nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận cần thơ
giáo xứ đồng hương: kẻ vân
ngày an táng: 31-01-2018
nơi an táng: giáo phận cần thơ
những nơi đã phục vụ: giáo xứ thị nghè 1959 (phó tế)
thụ phong linh mục: giáo phận sài gòn
hưởng thọ 86 tuổi
linh mục 59 năm


chúng con cậy vì danh chúa nhân từ cho linh hồn linh mục ĐAMINH sớm về hưởng hạnh phúc thiên đàng