BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 2B MÙA CHAY
Nhạc: Vinam
Thể hiện: Đoan Trang