BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 3B MÙA CHAY
Nhạc : Vinam
Thể hiện : Thanh Phi