Uỷ ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Đêm Thánh ca “Năm Gia Đình”

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  thumoinamgiadinh_2.jpg
Lần xem: 35
Kích thước:  35.3 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  thumoinamgiadinh_3.jpg
Lần xem: 24
Kích thước:  64.6 KB
Uỷ ban Thánh nhạc / HĐGMVN