BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 5B MÙA CHAY
Nhạc : Vinam
Thể hiện : Vân Trang