BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Nhạc : Vinam
Thể hiện : Vân Trang