Pope Francis (@Pontifex)
Ngày 28/03/2018

-Anyone who turns away from the Cross, turns away from the Resurrection.
Ai trốn chạy thập giá thì cũng quay lưng với Phục Sinh.

Pope Francis (@Pontifex)
Ngày 27/03/2018

- Jesus changes our sins into forgiveness and our fears into trust. In His Cross our hope is reborn again and again.
Chúa Giêsu biến đổi tội lỗi của chúng ta thành tha thứ, sự sợ hãi thành tin tưởng: Trên thập giá Ngài niềm hy vọng của chúng ta được tái sinh và tái sinh mãi mãi.

Pope Francis (@Pontifex)
Ngày 26/03/2018

- Christ, teach us never to be ashamed of your Cross!
Lạy Đức Kitô, xin dạy con biết đừng bao giờ hổ thẹn vì Thập giá Chúa!