Xin mọi người tìm giúp em bài hát tên Giờ Thập Gía của cha Vũ Khởi Phụng, hòa âm Hồ Đăng Tín.

Xin cám ơn mọi người nhiều