SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Số Tháng 04 Năm 2018 ( Từ ngáy 16-30)

GIÁO HUẤN

Ðức Maria và đời sống công khai Chúa Giêsu: Trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, Mẹ Người cũng đã xuất hiện rõ ràng, và ngay từ đầu, trong tiệc cưới thành Cana xứ Galilêa, vì động lòng thương xót, Ngài đã cầu bầu, khiến Chúa Giêsu, Ðấng Thiên Sai, làm phép lạ đầu tiên của Người (x. Ga 2,1-11). Trong thời gian Chúa truyền đạo, Ðức Maria đã đón nhận lời của Con Ngài, những lời nâng cao Nước Trời lên khỏi những lý do và liên hệ huyết nhục, và tuyên bố là có phúc cho những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa (x. Mc 3,35 và song song; Lc 11,27-28) như chính Ngài hằng thực hành những điều đó cách trung tín (x. Lc 2,19 và 51). Như thế Ðức Nữ Trinh cũng đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành hiệp nhất với Con cho đến bên thập giá, là nơi mà theo ý Thiên Chúa, Ngài đã đứng đó (x. Ga 19,25). Ðức Maria đã đau đớn chịu khổ cực với Con một của mình và dự phần vào hy lễ của Con, với tấm lòng của một người mẹ hết tình ưng thuận hiến tế lễ vật do lòng mình sinh ra. Và cuối cùng chính Chúa Giêsu Kitô khi hấp hối trên thập giá đã trối Ngài làm Mẹ của môn đệ qua lời này: "Thưa Bà, này là con Bà" (x. Ga 19,26-27).

(Công đồng Vatican II, Hiến chế Lumen Gentium, số 58)GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Đọc kinh: Tin - Cậy - Mến

4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

5. Đọc Tin Mừng theo ngày

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương

8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình

4. Đọc Tin Mừng theo ngày

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục...

5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.Tháng 4 này nằm trọng trong Mùa Phục Sinh, mùa của hân hoan vui mừng vì Chúa đã sống lại thật rồi!

Trong mùa thánh thiêng này, chúng ta hướng đến các gia đình. Nhiều gia đình trẻ ngày nay đang phải đối diện với khủng hoảng. Tương quan giữa vợ chồng bị rạn nứt. Vợ chồng chia ly, con cái bơ vơ. Nhiều người sống trong gia đình mà như sống trong cảnh tù ngục vậy.

Giáo Hội tại Việt Nam, qua Hội Đồng Giám Mục, dạy rằng “gia đình là mái ấm của tình yêu

và lòng thương xót”. Gia đình chỉ thực sự là mái ấm của tình yêu, khi các thành viên trong gia đình biết yêu thương nhau. Gia đình là mái ấm của lòng thương xót khi các thành viên biết tha thứ lỗi lầm cho nhau và biết đón nhận nhau. Chúng ta có thể làm gì để giúp các gia đình đang gặp khủng hoảng? Xin hãy cầu nguyện!

Xin Đức Mẹ là Nữ Vương các gia đình nâng đỡ và cứu giúp những gia đình đang gặp khó khan!

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

16.04.2018 Thứ Hai

Tuần 3 PS Ga 6,22-29

“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6,27).

Như Mẹ: Chúng ta đều phải chết. Dù biết thế, nhưng chúng ta vẫn mong sống lâu và được trường sinh bất tử. Ai và lương thực nào có thể làm cho chúng ta sống lâu và có được sự sống đời đời? Tất cả mọi người và mọi sự đều qua đi, thì tất cả không thể thực hiện được điều đó. Thiên Chúa là Đấng hằng sống, chỉ có nơi Ngài mới có sự sồng đời đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con được sống đời đời, và chỉ có Chúa mới có những lời mang lại sự sống ấy. Xin cho chúng con biết khao khát thứ lương thực thường tồn của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, Mẹ đang được ở trong nước hằng sống, xin cầu bầu cho chúng con đang còn ở trần gian này.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

17.04.2018 Thứ Ba

Tuần 3 PS Ga 6,30-35

“Chính tôi là bánh trường sinh” (Ga 6,35).

Như Mẹ: Những lúc chúng ta rước lễ, những lúc chúng ta hướng về Thánh Thể, chính những lúc ấy, chúng ta được chạm đến tình yêu của Chúa. Vì yêu thương chúng ta, Chúa đã lo cho chúng ta có được lương thực nuôi sống linh hồn hằng ngày qua tấm bánh và ly rượu mà vị linh mục dâng lên Chúa trong thánh lễ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới đem lại cho chúng con sự no thỏa trong tâm hồn và niềm vui đích thực. Xin Chúa cho chúng con biết khao khát Chúa là bánh ban sự sống, là nguồn hạnh phúc đích thực của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết kết hợp với Chúa một cách thiêng liêng qua việc siêng năng cầu nguyện.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, Mẹ là người nữ Thánh Thể, xin giúp chúng con xứng đáng hơn mỗi khi tham dự thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

18.04.2018 Thứ Tư

Tuần 3 PS Ga 6,35-40

“Hễ ai thấy Con

thì có sự sống đời đời” (Ga 6,39).

Như Mẹ: Thiên Chúa luôn hiện diện bên cạnh chúng ta. Ngài là Đấng vô hình, làm sao chúng ta thấy được Ngài đây? Ý muốn của Cha là “hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời”, đây quả là một thách đố không nhỏ cho niềm tin khi mà chúng ta chỉ tin những gì chúng ta thấy và kiểm chứng được.

Với Mẹ: Lạy Chúa, vật chất là điều cần cho cuộc sống nhưng không đem lại sự sống đời đời. Hưởng thụ, thành đạt, địa vị không làm con người no thỏa khao khát, vì nó không phải là vĩnh cửu. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con no thoả. Xin giúp chúng con tìm được sức mạnh để sống theo Lời Chúa dạy.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, Mẹ luôn kết hợp với Chúa Con, xin giúp chúng con gặp thấy Ngài trong sâu thẳm tâm hồn mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

19.04.2018 Thứ Năm

Tuần 3 PS Ga 6,44-51

“Hết mọi người sẽ được

Thiên Chúa dạy dỗ” (Ga 6,45).

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan, là Đấng chân thật. Nơi Ngài, không mảy may có một điều gian dối. Ngài không lừa dối ai và cũng không ai có thể lừa dối Ngài. Ngài dạy điều chính trực công minh và điều chân thật, những điều mang lại sự sống và tự do đích thực cho loài người chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng nghe theo thánh ý Chúa Cha. Chúa đã để Chúa Cha sai đi để dạy dỗ chúng con biết đường về cõi sống. Xin giúp chúng con ngày càng mang lấy tâm tình của Chúa mà gắn bó với Chúa Cha nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, xin cho con người hôm nay biết lắng nghe tiếng nói của lương tâm mà làm theo ý Chúa trong đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

20.04.2018 Thứ Sáu

Tuần 3 PS Ga 6,52-59

“Đây là bánh từ trời xuống” (Ga 6,58).

Như Mẹ: “Đây là bánh từ trời xuống”- lời khẳng định của Chúa Giêsu cho ta một niềm xác tín mạnh mẽ rằng Người quả thật là Đấng Cứu Độ, là thứ lương thực thánh thiêng mang lại sự sống vĩnh cửu. Bí tích Thánh Thể là Mình và Máu Thánh của Chúa, lương thực từ trời, lương thực mang lại sự sống đời đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con cứ mải mê tìm thứ lương thực tạm bợ trần gian để nuôi sống thân xác, nên chúng con đã quá thờ ơ với bí tích Thánh Thể. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, và xin làm cho chúng con tha thiết kết hợp với Chúa nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, xin cho những ai đang sống trong cảnh thiếu cơm áo, tìm được nâng đỡ nơi tha nhân, để họ cũng được sống đúng với phẩm giá con người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

21.04.2018 Thứ Bảy

Th. Anselmô, gm-tsht Ga 6,60-69

“Thưa Thầy, bỏ Thầy

thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68).

Như Mẹ: Lời của con người là lời hay thay đổi. Lời của Chúa là Lời vĩnh hằng, không hề thay đổi. Chúa nói là Chúa làm, Lời của Chúa trước sau như một. Thánh Phêrô cho chúng ta biết rằng chỉ có Lời Chúa mới mang lại sự sống đời đời cho con người chúng ta.

Với Mẹ: Chúng con đang sống giữa một thế giới ồn ào gồm nhiều thứ âm thanh và nhiều sự đổi thay không ngừng. Nhiều lúc chúng con thấy mỏi mệt và bực tức. Chúng con biết rằng chỉ nơi Chúa mới có những lời mang lại sự sống đời đời. Xin giúp chúng con để tâm lắng nghe Lời Chúa nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, xin cho chúng con liên kết với Chúa Giêsu mật thiết hơn qua việc siêng năng cầu nguyện.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

22.04.2018 Chúa Nhật 4 PS – Năm B

Thánh vịnh tuần 4 Ga 10,11-18

Tôi biết chiên của tôi

và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,14).

Như Mẹ: Chúa Giêsu biết rõ từng con chiên. Người biết rõ chiên hơn chiên biết về mình. Thiên Chúa biết rõ mỗi người chúng ta. Ngài đã sai Con Một của mình mặc khải cho chúng ta biết Ngài thương chúng ta chừng nào. Vậy chúng ta có thật sự khao khát để biết và yêu mến Ngài không? Chúng ta có tha thiết tìm về với Chúa là Đấng hằng yêu thương chúng ta?

Với Mẹ: Lạy Cha, hạnh phúc của con người là được biết Cha, biết Đức Giêsu mà Cha đã ban để cứu và cho chúng con có được sự sống đời đời. Xin cho chúng con biết năng đến với bí tích Thánh Thể, ngồi thing lặng bên Chúa để cảm nhận Chúa nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin cho người tín hữu trở nên nhiệt thành hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

23.04.2018 Thứ Hai

Th. George, tđ Ga 10,1-10

“Anh em đã được cho không

thì cũng phải cho không như vậy” (Ga 10,8).

Như Mẹ: Chúng ta chỉ là một thụ tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa dựng nên vũ trụ này là để cho con người chúng ta. Thế nên, chúng ta không thể tự mãn với những gì mình đang có, nhưng phải biết tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời biết chia sẻ ơn ban đó cho người khác.

Với Mẹ: Lạy Chúa, hằng ngày chúng con đón nhận biết bao ơn lành từ Chúa. Chúng con chưa thực sự quý trọng những ơn ban này, và cũng thường vô ơn với Chúa, và thờ ơ với anh em. Xin cho chúng con luôn biết tạ ơn Chúa và biết sẵn sàng chia sẻ cho tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, xin cho những nhà lãnh đạo quốc gia biết tích cực góp phần xây dựng cuộc sống của người dân để họ được an cư lạc nghiệp mà phụng sự Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

24.04.2018 Thứ Ba

Th. Fiđêlê Sigmaringen, lmtđ Ga 10,22-30

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi;

tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27).

Như Mẹ: Mọi Kitô hữu đều thuộc về đàn chiên của Chúa Giêsu. Chúa là chủ chăn, là mục tử. Chúa yêu thương tất cả đàn chiên cũng như yêu thương từng con chiên, dù chiên như thế nào. Ngài chăm sóc tất cả. Ngài biết rõ từng con và mọi nhu cầu của từng con. Còn về phía đàn chiên, chiên thường nghe tiếng chủ chiên và nhận ra tiếng chủ chiên.

Với Mẹ: Chúa mời gọi chúng con lắng nghe tiếng của Chúa trong lương tâm và nhất là trong chính Lời của Ngài được chưa đựng trong Kinh Thánh. Xin cho chúng con biết dành thời giờ nhiều hơn mà cầu nguyện với Chúa, để biết ý Chúa và để nghe được tiếng Chúa dạy bảo.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, xin cho con người biết sống theo lương tâm mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

25.04.2018 Thứ Tư

Th. MARCÔ, thánh sử - lễ kính Mc 16,15-20

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,

loan báo Tin Mừng” (Mc 16,15).

Như Mẹ: Xưa kia, Đức Giêsu đã thi hành sứ mạng cứu thế bằng cách đi nhiều nơi rao giảng Tin Mừng cứu độ, chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền. Người trở nên mẫu gương cho các tông đồ và truyền cho các ông tiếp tục sứ mạng của Người nơi trần gian này. Lệnh truyền đó vẫn còn cần thiết và liên quan đến tất cả những người tin vào Chúa Giêsu.

Với Mẹ: Khi người tông đồ vâng lệnh Chúa Giêsu đi loan báo Tin Mừng là lúc phải chấp nhận đi con đường gian nan thử thách. Xin cho các nhà truyền giáo thêm mạnh mẽ, can đảm và vững tin, để nhờ họ, nhiều người được đón nhận Tin Mừng cứu độ của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin Mẹ đồng hành với các linh mục và tu sĩ trên hành trình rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

26.04.2018 Thứ Năm

Tuần 4 PS Ga 13,16-20

“Ai tiếp đón người Thầy sai đến

là tiếp đón Thầy” (Ga 13,20).

Như Mẹ: Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ đối xử với nhau như Chúa đã đối xử với các ông. Người muốn tất cả chúng ta hãy mở lòng ra đón nhận anh chị em xung quang mình, nhất là những người nghèo khổ và tội lỗi. Chính Thiên Chúa đã nhân từ mở lòng đón nhận chúng ta là những kẻ tội lỗi hèn kém, thì chúng ta cũng phải đối xử với người khác như thế.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết mở lòng với những người khác. Xin đừng bỏ chúng con, nhưng xin đón nhận chúng con như con cái của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, xin thương nâng đỡ những ai đang sống trong cảnh thiếu thốn đủ điều, đặc biệt những người bị gạt ra bên lề xã hội.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

27.04.2018 Thứ Sáu

Tuần 4 PS Ga 14,1-6

“Trong nhà Cha Thầy,

có nhiều chỗ ở” (Ga 14,2).

Như Mẹ: Hạnh phúc biết bao khi nghe lời dặn dò của Chúa Giêsu! Quê hương chúng ta ở trên trời. Trần gian này chỉ là quán trọ. Chúng ta không dại gì mà bám víu vào cái tạm bợ. Chúng ta mong chờ ngày về nhà của Cha cũng là nhà của chúng ta để sống trong Cha muôn đời.

Với Mẹ: Điều chính yếu chúng con đang kiếm tìm là Nước Thiên Chúa và hạnh phúc vĩnh cửu. Chỉ có nơi Chúa, chúng con mới tìm được hạnh phúc đích thực. Tiền tài, của cải trần gian… tất cả rồi sẽ qua đi. Chúng chỉ là phù vân. Xin cho chúng con luôn biết hướng về nhà Cha là quê hương trên trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin nâng đỡ chúng con can đảm và kiên trì trong hành trình tiến về thành thánh trên trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

28.04.2018 Thứ Bảy

Th. Phêrô Chanel, lmtđ Ga 14,7-14

“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9).

Như Mẹ: Philiphê đã xin Chúa Giêsu một điều rất tuyệt vời. Ông không xin điều gì khác, ngoài xin được thấy Chúa Cha, Đấng là Nguồn mọi sự tuyệt hảo. Khi nào chúng ta được nghỉ yên trong Thiên Chúa, chúng ta mới hoàn toàn mãn nguyện. Làm sao chúng ta có thể thấy Chúa Cha được? Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng ai thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha, vì Chúa Giêsu và Chúa Cha là một.

Với Mẹ: Lạy Cha, chúng con thật hạnh phúc được gọi Chúa là Cha. Chúng con yêu mến cầu nguyện với ‘Kinh Lạy Cha’. Chúng con cũng muốn bắt chước cách cầu nguyện của Chúa Giêsu: xin vâng ý Cha trong mọi sự.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin cho chúng con tin thật vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, và hết lòng yêu mến Ngài.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

29.04.2018 Chúa Nhật 5 PS – Năm B

Thánh vịnh tuần 1 Ga 15,1-8

“Ai ở lại trong Thầy, Thầy ở lại trong người ấy

thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5).

Như Mẹ: Chúng ta chỉ tìm được bình an thật sự khi gắn kết cuộc đời mình vào Thiên Chúa, nhất là khi biết lắng nghe và thực hành những điều Chúa dạy, qua gương sống của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là trung tâm đời sống của chúng ta và là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến với Chúa Cha.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều lúc vì sự nhỏ nhặt và tự mãn, chúng con đã không mở cánh cửa tâm hồn mình trước tiếng gọi của Chúa qua đời sống cầu nguyện. Xin Chúa biến đổi chúng con, để chúng con biết sống gắn bó với Chúa và thân thiện với mọi người.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin cho con người ngày nay biết ở lại trong Chúa và hết lòng gắn bó với Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

30.04.2018 Thứ Hai

Th. Pio V, gh Ga 14,21-26

“Đấng bảo trợ là Thánh Thần…

Đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều” (Ga 14,26).

Như Mẹ: Thiên Chúa không bao giờ để mặc chúng ta trước những vấn đề vượt quá giới hạn của mình. Người luôn bên cạnh và hướng dẫn chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Chỉ khi nào sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí, chúng ta mới có được bình an và hạnh phúc đích thực.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều lúc chúng con mải mê tìm kiếm lời giải thích cho nhiều vấn đề trong cuộc sống dựa vào sức của mình và quên chạy đến vị cố vấn tuyệt vời mà Chúa ban là Chúa Thánh Thần. Xin mở con mắt, lỗ tai chúng con để chúng con nhìn và nghe thấy tiếng nói của Ngài mà làm theo lời Ngài hướng dẫn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, xin cho con người thuộc các tôn giáo khác biết sống và hành động theo sự hướng dẫn linh động của Chúa Thánh Thần.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).