BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 4B MÙA PHỤC SINH
Nhạc: Vinam
Thể hiện: Thanh Phi