DuSa là đi xa quá (!), nay trở về có vài tâm tình xin gởi đến các bạn trong TCVN

Ghi trong tim và sẽ mãi không quên
Nhớ không gian chim bướm lá hoa ca
Những thân quen thôi không còn xa lạ
Ngày trôi đi cho ân tình chợt đến
Linh thiêng tỏa bước chân Ngài tỏ hiện
Thao thức mong chờ thương nhớ mau qua
Tại nơi đây giây phút đời dâng hiến
Tập tin yêu theo Đấng là Chúa Cả
Gia ân tứ cho hồn thêm thỏa dạ
Dòng thời không hối hả ngớp linh thiêng
Tên Thánh Đức là bao la yêu quá
Thủ chân tâm đời hết lắng lo phiền
Đức Thần Nhân vinh quang Phục sinh đến
Chúa Tình yêu lan tỏa ngát hương hoa
Phục bái đi! Câu chúc tụng vang hòa
Sinh lại nhé! Đời yêu thương trường viễn
Đem yêu thương gieo rắc khắp mọi miền
Đời tin yêu trong thiên khúc hòa ca
Sống an vui trong khiêm ái dịu hiền
Mới từng ngày trong trời đất bao la.