Lễ Chúa nhật 7B Phục Sinh

Nhập lễ : Con hân hoan đi tìm (Impr)mp3

Download File


Con kiếm tìm Chúa (Impr)

Download File


Nguyện cầu

Download File


Những kẻ tìm Chúa mp3

Download File


Tiến tới mp3

Download File


Đáp ca : Chúa nhật 7B phục Sinh

Download File


Chúa thiết lập ngai vàng

Download File


Thánh vịnh 102 mp3

Download File


Thánh vịnh 102 mp3

Download File


Dâng lễ : Của lễ mới mp4
Bè mp4

Download File


Lễ dâng hiệp nhất mp4

Download File


Lễ dâng hiệp nhất mp4

Download File


Hiệp lễ : Hiệp nhất nên một

Download File


Lời nguyện tế hiến mp4

Download File


Lời nguyện tế hiến 1

Download File


Lời nguyện tế hiến 2

Download File


Lời nguyện tế hiến 3 mp4

Download File


Xin cho chúng nên một

Download File


Kết lễ : Sống chứng nhân mp4

Download File