Xin anh chị em tìm hộ mình bài hát có câu đầu như sau:

"Từ chốn phương xa theo vì sao đến kính thờ. Từ chốn phương xa theo vì sao con tìm đến, đến kính thờ, đến khẩn cầu vua trời."

Có thể vì trí nhớ nên một số từ có thể chưa chính xác lắm. Xin cảm ơn quý anh chị em.