SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Số Tháng 08 Năm 2018 ( Từ 01-15)

MẸ MARIA

TOÀ ĐẤNG KHÔN NGOAN

Ý CẦU NGUYỆN

Cầu cho kho tàng của các gia đình. Xin cho tất cả các quyết định của các nhà kinh tế và chính trị bảo vệ gia đình như là một trong những kho tàng của nhân loại.

GIÁO HUẤN

Vai trò tùy thuộc trong việc cứu rỗi. Nhưng trong nhiệm cuộc ân sủng, Ðức Maria luôn tiếp tục thiên chức làm mẹ, từ khi Ngài tin tưởng ưng thuận trong ngày Truyền Tin - sự ưng thuận mà Ngài đã không ngần ngại giữ vững bên thập giá - cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn. Thật vậy, sau khi về trời, vai trò của Ngài trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưng Ngài vẫn tiếp tục liên lỉ cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ giúp chúng ta được phần rỗi đời đời. Với tình từ mẫu, Ngài chăm sóc những anh em của Con Ngài đang lữ hành trên dương thế và đang gặp bao nguy hiểm, thử thách, cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời. Vì thế, trong Giáo Hội, Ðức Nữ Trinh được kêu cầu qua các tước hiệu: Trạng Sư, vị Bảo Trợ, Ðấng Phù Hộ và Ðấng Trung Gian. Tuy nhiên phải hiểu các tước hiệu ấy thế nào để không thêm bớt gì vào vinh dự và quyền năng của Ðấng Trung Gian duy nhất.

Thực vậy, không bao giờ có thể đặt một tạo vật ngang hàng với Ngôi Lời nhập thể và cứu chuộc; nhưng cũng như chức linh mục của Chúa Kitô được thông ban dưới nhiều hình thức cho các thừa tác viên và các giáo dân, và cũng như sự tốt lành duy nhất của Thiên Chúa được ban phát nhiều cách cho các tạo vật, thì sự trung gian duy nhất của Ðấng Cứu Thế không những không loại bỏ mà còn khuyến khích các thụ sinh cộng tác, trong sự tùy thuộc vào nguồn mạch duy nhất.

Vai trò tùy thuộc ấy của Ðức Maria, Giáo Hội không ngần ngại tuyên xưng, mà luôn nghiệm thấy, và nhắn nhủ các tín hữu ghi nhớ trong lòng để nhờ sự nâng đỡ và phù hộ từ mẫu của Ngài, họ gắn bó mật thiết hơn với Ðấng Trung Gian và Cứu Thế.

(Công đồng Vatican II, Hiến chế Lumen Gentium, số 62)GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Đọc kinh: Tin - Cậy - Mến

4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

5. Đọc Tin Mừng theo ngày

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương

8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình

4. Đọc Tin Mừng theo ngày

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục...

5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH
Đức Maria là người được sứ thần Gabiel chào: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng”. Mẹ thật diễm phúc vì tràn đầy ân sủng. Nhờ Mẹ, chúng ta cũng được thông dự vào nguồn ân sủng đó.

Một người phải như thế nào mới được tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Mẹ là người toàn vẹn mọi đàng, nên Mẹ xứng đáng được Thiên Chúa ở cùng. Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng, mà Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ, nên Mẹ luôn được tràn đầy ân sủng của Người. Mẹ là người thật diễm phúc vì cưu mang Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nhờ hồng phúc này, Thiên Chúa cũng ở với con người tội lỗi chúng ta để chuộc tội cho chúng ta và để đổ đầy ân sủng xuống trên chúng ta.

Nghe Lời Chúa, rồi CỨ LÀM THEO Lời Chúa như Mẹ Maria, chúng ta sẽ được Thiên Chúa ban nhiều ân sủng, mà ân sủng lớn lao nhất là sau khi kết thúc đời này, chúng ta cũng sẽ được hưởng phúc Nước Trời, cùng với Mẹ Maria.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP. 

01.08.2018 Thứ Tư

Th. Alphongsô M. Liguori, gm-tsht Mt 13,44-46

“Nước Trời giống như chuyện kho báu

chôn giấu trong ruộng” (Mt 13,44b).

Như Mẹ: Có bao giờ chúng ta tìm kiếm Nước Trời như nhân vật trong bài Tin Mừng hôm nay không? Ông ấy đã vui mừng về bán tất cả để tậu cho bằng được kho báu đó. Ước muốn của Thiên Chúa là muốn mọi người được nhận biết Người, và nhờ thế mà họ được ơn cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan để biết chọn lựa kho tàng đích thực. Xin Chúa thánh hoá mọi sinh hoạt của chúng con trong đời sống thường ngày, để chúng con bắt đầu hưởng hạnh phúc Nước Trời ngay khi đang còn sống nơi trần gian này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, xin Mẹ đồng hành với chúng con trong cuộc hành trình tiến về quê hương vĩnh cửu. Quê hương đó chính là Nước Trời, là hạnh phúc mà chúng con được sống trong tình yêu của Chúa Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

02.08.2018 Thứ Năm Đầu Tháng

Th. Êusêbiô và Phêrô Julianô Mt 13,47-53

“Cá tốt thì cho vào giỏ,

cá xấu thì vứt ra ngoài” (Mt 13,48).

Như Mẹ: Đời sống hiện tại sẽ quyết định số phận của ta trong Nước Trời mai sau. Thiên Chúa luôn ban mọi ơn để cho con người tự do chọn lựa cuộc sống của mình hầu đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Một quy luật mà con người thường áp dụng trong cuộc sống: tốt thì lấy, xấu thì bỏ. Đến ngày tận thế thì cũng vậy, ai tốt thì được chọn, còn ai xấu thì bị loại ra ngoài.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho các tín hữu sống tinh thần Tin Mừng một cách sát sao hơn. Xin Chúa giúp chúng con biết sử dụng đời sống này để đạt tới Nước Chúa qua đời sống làm con cái Ngài, luôn tin tưởng vào lòng Chúa xót thương.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, xin giúp chúng con biết thức tỉnh, và xin Mẹ hãy dìu dắt chúng con trong đời sống hiện tại này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

03.08.2018 Thứ Sáu Đầu Tháng

Tuần 17 Mt 13,54-58

“Họ vấp ngã vì Người” (Mt 13,58).

Như Mẹ: Hôm nay Đức Giêsu về quê, đáng lẽ ở nơi đây Người sẽ được đón tiếp thân tình, nhưng “hàng xóm” của Người lại tỏ ra nghi kỵ, khó chịu vì Người đã làm nhiều phép lạ. Họ chỉ tin vào những gì họ biết về Người: là con của một bác thợ mộc nghèo: không có vị thế nào.

Với Mẹ: Lạy Chúa, việc mang thành kiến sẽ làm chúng con không nhận ra những ân huệ của Chúa nơi những điều tầm thường hằng ngày, và điều đó cũng làm cho chúng con khó thấy được khả năng và phẩm giá của tha nhân. Xin cho chúng con biết nhận ra điều lớn lao nơi những người và những việc bình thường hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin cầu cho chúng con được sự khiêm nhường và lòng quảng đại để luôn nhận ra Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

04.08.2018 Thứ Bảy Đầu Tháng

Gioan Maria Vianê, lm - lễ nhớ Mt 14,1-12

“Ông Gioan nói với vua:

Ngài không được phép lấy bà ấy” (Mt 14,4).

Như Mẹ: Ông Gioan Tẩy Giả đến để làm chứng cho sự thật và ông thi hành chức vụ ngôn sứ của mình cách triệt để, cho dù phải chịu chống đối hay thiệt thân. Quả thật, gương lành của ông Gioan tồn tại mãi cho chúng ta noi theo.

Với Mẹ: Lạy Chúa, ngày nay vẫn có những người can đảm bênh vực công lý và sự thật. Nhưng họ phải trả một giá rất đắt là bị đối xử một cách tàn nhẫn. Xin Chúa cho con người ngày nay biết tôn trọng công lý và sự thật nhiều hơn. Và xin cho chúng con cũng biết sống theo gương mẫu của thánh Gioan giữa dòng đời có nhiều nghịch lý này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, xin giúp chúng con can đảm dám sống thật với Chúa, với tha nhân và chính mình nữa, để từ đó ánh sáng chân lý về Chúa được chiếu rạng khắp nơi.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

05.08.2018 Chúa Nhật 18 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 2 Ga 6,24-35

“Ai đến với tôi không hề phải đói” (Ga 6,35).

Như Mẹ: Tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói, đã làm và đã sống, là một minh chứng cụ thể cho chúng ta về tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Vì yêu, Chúa đã trao ban chính mình cho con người. Chỉ khi chạy đến với Người, chúng ta mới tìm được sự no thỏa cho tâm hồn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đang sống trong thời đại dư đầy của cải vật chất, nhưng nhiều người lại phải sống trong cảnh thiếu thốn và đói khổ. Xin cho người tín hữu chúng con hôm nay biết chia sẻ tình yêu thương của Chúa cho những người thiếu thốn và khổ đau.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin Mẹ nâng đỡ những ai đang sống trong cảnh cô đơn, bệnh tật và thiếu thốn. Xin cho họ tìm được sự trợ giúp tận tình từ những người sống xung quanh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).06.08.2018 Thứ Hai

CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính Mc 9,2-10

“Có một đám mây bao phủ các ông” (Mc 9,7).

Như Mẹ: Đám mây sáng chói, áo trắng tinh tuyền là dấu chỉ cho chúng ta được chiêm ngưỡng trước vinh quang phục sinh của Đức Giêsu. Qua đó, Chúa mời gọi chúng ta thay đổi con người của mình từng ngày cho xứng đáng với ơn cứu độ mà chúng ta đã được lãnh nhận khi chịu phép rửa tội.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc sống có lúc vui, có lúc buồn; có lúc an bình, có lúc trắc trở. Dù trong hoàn cảnh nào, xin cho chúng con luôn biết hướng lên Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu, với một lòng tin bền vững trong sự kiên nhẫn đối mới chính mình mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, Mẹ đang ở trong vinh quang của Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con là những người tội lỗi và hèn yếu đang sống trong lũng nước mắt này.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

07.08.2018 Thứ Ba

Th. Xistô II, gh Mt 14,22-36

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây,

đừng sợ” (Mt 14,27).

Như Mẹ: Giữa sóng gió, con thuyền của các môn đệ gần như chìm, nhưng chính lúc đó, Chúa Giêsu đã đến và trấn an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”. Sự hiện diện của Người đã làm cho các môn đệ được an tâm. Chúng ta cũng cần được Chúa hiện diện bên cạnh, vì đó là một bảo đảm vững chắc cho chúng ta trước sóng gió cuộc đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều đau khổ và cám dỗ khiến chúng con lo âu sợ hãi đến chao đảo giữa dòng đời. Xin Chúa hiện diện với chúng con, nhất là khi chúng con gặp thử thách nặng nề.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin giúp các bậc phụ huynh sống nhân đức can đảm trong đời sống đức tin đầy thử thách ngày nay, để họ nên gương sáng cho con cái mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

08.08.2018 Thứ Tư

Th. Đa Minh Mt 15,21-28

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.

Bà muốn thế nào thì sẽ được như vậy” (Mt 15,28).

Như Mẹ: Đức tin của người đàn bà ngoại đạo Canaan hôm nay thật đáng để chúng ta suy nghĩ, đến nỗi Chúa cũng phải khen là “lòng tin của bà mạnh thật”. Chúng ta đã sống đức tin thế nào? Trước thử thách, chúng ta có can đảm tuyên xưng như lúc an vui hạnh phúc không?

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã ban ơn đức tin cho chúng con, chứ không phải do tài năng hay tự sức của chúng con mà có. Đó là một quà tặng vô giá, nhưng chúng con lại chưa tôn trọng và yêu quý món quà đó. Xin cho chúng con vững tin vào Chúa ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, xin đồng hành với các bà mẹ trẻ công giáo để họ có một đức tin mạnh mẽ và đầy khôn ngoan để hướng dẫn con cái của mình trưởng thành trong việc sống đạo giữa đời thường.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

09.08.2018 Thứ Năm

Th. Têrexa Benedicta Mt 16,13-23

Chúa Giêsu nói với ông Phêrô:

“... Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh

không phải là tư tưởng của Thiên Chúa,

mà là của loài người” (Mt 16,23).

Như Mẹ: Con người không thể biết được mọi chuyện, ngay cả chuyện dưới đất. Còn Thiên Chúa, Ngài biết rõ mọi sự, và đường lối của Ngài cũng khác đường lối của con người. Trong bài Tin Mừng này, ông Phêrô đã cố ngăn cản Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, nhưng Chúa Giêsu đã khiển trách ông Phêrô.

Với Mẹ: Có nhiều điều xảy ra hằng ngày rất nghịch lý với suy nghĩ của con người, xin Chúa dạy chúng con biết đón nhận ý Chúa trong mọi chuyện, với xác tín rằng Chúa làm chủ mọi sự.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin hướng dẫn chúng con biết làm theo những gì mà Thiên Chúa muốn chúng con làm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

10.08.2018 Thứ Sáu

TH. LAURENSÔ, phó tế tử đạo Ga 12,24-26

“Ai phục vụ Thầy,

Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy” (Ga 12,26).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến thế gian, không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Phục vụ là cho đi, phục vụ là quên mình. Chúa Giêsu đã cho đi tất cả, đã quên địa vị cao cả của mình, để mặc lấy thân phận hèn mọn vì phần rỗi chúng ta. Đến lượt, nếu chúng ta phục vụ Chúa tận tình, chắc chắn Chúa Cha sẽ quý trọng, sẽ ban thưởng cho chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự nguyện hạ mình xuống để phục vụ cho phần rỗi của chúng con, xin cho chúng con biết sẵn sàng phục vụ Chúa theo chức vụ và bổn phận của mình với lòng yêu mến và khiêm nhường.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin cho những người sống trong gia đình biết phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương chân thành.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

11.08.2018 Thứ Bảy

Th. Clara, trinh nữ Mt 17,14-20

Có người quỳ nói với Chúa Giêsu:

“Xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm” (Mt 17,15).

Như Mẹ: Có thứ bệnh kinh phong về thể lý, cũng có thứ bệnh kinh phong về tâm hồn. Ai không cần đến lòng thương xót của Chúa, đó là người bị bệnh kinh phong về tâm hồn. Theo bản tính tự nhiên, ai cũng có bệnh tâm hồn cả, nghĩa là ai cũng có tội. Chúng ta cần được Chúa xót thương tha thứ, thì mới được chữa cho khỏi.

Với Mẹ: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, nhân loại ngày hôm nay đang rơi vào tình trạng sống không cần có Chúa, xin làm cho họ biết nhận ra bệnh tình của mình, mà chạy đến với lòng thương bao la của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, xin cho những ai đang sống trong vô cảm, biết tìm đến với Chúa là Cha yêu thương.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

12.08.2018 Chúa Nhật 19 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 3 Ga 6,41-51

“Tôi là bánh trường sinh” (Ga 6,48).

Như Mẹ: Đối với người Kitô hữu, chúng ta có hai sự sống là sự sống đời này và sự sống đời sau. Cả hai sự sống này đều từ Thiên Chúa, nhưng quan trọng nhất là sự sống đời sau. Để được sự sống đời sau, Chúa Giêsu cho chúng ta biết là phải ăn bánh bởi trời, bánh mà chính Người đã ban tặng cho chúng ta. Nhờ ăn bánh này, chúng ta mới có sự sống đời đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người thực dụng ngày nay thường chú trọng đến đời sống vật chất, không quan tâm đến những giá trị siêu nhiên. Xin cho chúng con, khi còn sống ở trần gian, luôn tìm kiếm lương thực thần linh là khao khát đón nhận Thánh Thể Chúa thường xuyên.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, xin cho các gia đình trẻ trở nên cộng đoàn biết sống tình yêu thương chia sẻ cho nhau.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

13.08.2018 Thứ Hai

Th. Pontianô, gh-tđ Mt 17,22-27

“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”

(Mt 17,22).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian để loan báo Tin Mừng cứu độ. Trong khi thực thi sứ vụ này, Chúa Giêsu nhiều lần bị người ta tìm cách bắt bớ và kết án. Dù biết vậy, Chúa Giêsu vẫn kiên định trong sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó. Chúa Giêsu biết trước được rằng Người sẽ bị nộp vào tay người đời, Người sẽ bị giết chết, nhưng sau ba ngày Người sẽ sống lại.

Với Mẹ: Chúa đã bị nộp vào tay người đời vì tội lỗi của chúng con. Ngày hôm nay, nhiều người vô tội đang bị kết án một cách oan uổng, trong đó có nhiều người là môn đệ của Chúa. Xin Chúa thêm sức mạnh và lòng kiên trì cho những ai đang vì Danh Chúa mà phải chịu thiệt thân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin nâng đỡ những ai đang gặp khó khăn trong việc sống đức tin.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

14.08.2018 Thứ Ba

Th. Maximilianô, lmtđ - lễ nhớ Mt 18,1-5.10.12-14

“Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” (Mt 18,1).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã trả lời rất rõ và xác quyết: ‘ai tự hạ, coi mình như em nhỏ, là người lớn nhất trong Nước Trời’. Lời Chúa hôm nay dạy bảo chúng ta: ‘nếu không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời’. Nhưng thế nào là trở nên như trẻ nhỏ? – Trẻ nhỏ thì đơn sơ ngay thật. Trẻ nhỏ không sống giả dối. Trẻ nhỏ tin tưởng và phó thác trong sự che chở của cha mẹ chúng.

Với Mẹ: Lạy Chúa, trong Giáo Hội có biết bao gương lành của các thánh về lòng đơn sơ, xin cho chúng con luôn bắt chước gương sống của các ngài, để sống khiêm nhu, hiền hoà, đơn sơ và chân thật như những trẻ thơ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, Mẹ luôn sống gắn bó với Chúa, xin làm cho chúng con khao khát sống tâm tình giống như trẻ thơ là luôn tín thác vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).15.08.2018 Thứ Tư

MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI Lc 1,39-56

“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45).

Như Mẹ: Trong ngày Giáo Hội mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta liên tưởng rằng: ước vọng được hưởng phúc trường sinh trong Nước Trời là ước vọng thâm sâu xa nhất của con người. Ước vọng đó đã được thực hiện trọn vẹn nơi Đức Maria; để nhờ đó chúng ta sống niềm hy vọng được cùng chung hưởng vinh quang Thiên Quốc với Mẹ trên quê trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con sống đời hiện tại, nhưng luôn biết hướng lòng về hạnh phúc quê trời, để mai sau được cùng Đức Mẹ chung hưởng vinh quang thiên đàng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, Mẹ là niềm an ủi và hy vọng cho chúng con, xin đồng hành cùng chúng con trên mọi bước đường của cuộc sống trần thế đầy chông gai và thử thách này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).