Xin chào! M tên Sang. Tên thánh của m là phê-rô. Ông thánh phê-rô có nhiều tên gọi như m thích cái tên Peter. Vậy xin hỏi viết là Peter Sang hay là Sang Peter? Xin tư vấn cho m với