Thánh Lễ 25 Năm Hồng Ân Hôn Phối Và Một Thoáng Tâm Tình
Bài Viết: Hồng Bính
Thể Hiện: Lê Anh
Mix Nhạc: TĐT​