Xin quý anh chị em tìm giúp mình bài hợp xướng như sau:

"Ngợi mừng ca khen chúa muôn đời. Giêsu Kitô chúa cao vời. Ngài đã sống lại từ cõi chết. Là niềm tin cho khắp muôn người."

Đoạn sau là hòa bè "Alleluia Alleluia" đến hết bài.

Cảm ơn anh chị em.