Mình cần bản nhạc (pdf) có lời như sau:

ĐK: Lạy Chúa! nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa.

PK1: Xin khoan hồng thương con Chúa ơi! Lấy tình thương hải hà xóa tội,…


Anh Chị Em có cho mình xin, cám ơn rất nhiều. Xin Chúa trả công bội hậu.