SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Số Tháng 08 Năm 2018 ( Từ 16 -31)

MẸ MARIA

TOÀ ĐẤNG KHÔN NGOAN
Ý CẦU NGUYỆN

Cầu cho kho tàng của các gia đình. Xin cho tất cả các quyết định của các nhà kinh tế và chính trị bảo vệ gia đình như là một trong những kho tàng của nhân loại.

GIÁO HUẤN

Vai trò tùy thuộc trong việc cứu rỗi. Nhưng trong nhiệm cuộc ân sủng, Ðức Maria luôn tiếp tục thiên chức làm mẹ, từ khi Ngài tin tưởng ưng thuận trong ngày Truyền Tin - sự ưng thuận mà Ngài đã không ngần ngại giữ vững bên thập giá - cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn. Thật vậy, sau khi về trời, vai trò của Ngài trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưng Ngài vẫn tiếp tục liên lỉ cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ giúp chúng ta được phần rỗi đời đời. Với tình từ mẫu, Ngài chăm sóc những anh em của Con Ngài đang lữ hành trên dương thế và đang gặp bao nguy hiểm, thử thách, cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời. Vì thế, trong Giáo Hội, Ðức Nữ Trinh được kêu cầu qua các tước hiệu: Trạng Sư, vị Bảo Trợ, Ðấng Phù Hộ và Ðấng Trung Gian. Tuy nhiên phải hiểu các tước hiệu ấy thế nào để không thêm bớt gì vào vinh dự và quyền năng của Ðấng Trung Gian duy nhất.

Thực vậy, không bao giờ có thể đặt một tạo vật ngang hàng với Ngôi Lời nhập thể và cứu chuộc; nhưng cũng như chức linh mục của Chúa Kitô được thông ban dưới nhiều hình thức cho các thừa tác viên và các giáo dân, và cũng như sự tốt lành duy nhất của Thiên Chúa được ban phát nhiều cách cho các tạo vật, thì sự trung gian duy nhất của Ðấng Cứu Thế không những không loại bỏ mà còn khuyến khích các thụ sinh cộng tác, trong sự tùy thuộc vào nguồn mạch duy nhất.

Vai trò tùy thuộc ấy của Ðức Maria, Giáo Hội không ngần ngại tuyên xưng, mà luôn nghiệm thấy, và nhắn nhủ các tín hữu ghi nhớ trong lòng để nhờ sự nâng đỡ và phù hộ từ mẫu của Ngài, họ gắn bó mật thiết hơn với Ðấng Trung Gian và Cứu Thế.

(Công đồng Vatican II, Hiến chế Lumen Gentium, số 62)GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Đọc kinh: Tin - Cậy - Mến

4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

5. Đọc Tin Mừng theo ngày

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương

8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình

4. Đọc Tin Mừng theo ngày

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục...

5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH
Đức Maria là người được sứ thần Gabiel chào: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng”. Mẹ thật diễm phúc vì tràn đầy ân sủng. Nhờ Mẹ, chúng ta cũng được thông dự vào nguồn ân sủng đó.

Một người phải như thế nào mới được tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Mẹ là người toàn vẹn mọi đàng, nên Mẹ xứng đáng được Thiên Chúa ở cùng. Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng, mà Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ, nên Mẹ luôn được tràn đầy ân sủng của Người. Mẹ là người thật diễm phúc vì cưu mang Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nhờ hồng phúc này, Thiên Chúa cũng ở với con người tội lỗi chúng ta để chuộc tội cho chúng ta và để đổ đầy ân sủng xuống trên chúng ta.

Nghe Lời Chúa, rồi CỨ LÀM THEO Lời Chúa như Mẹ Maria, chúng ta sẽ được Thiên Chúa ban nhiều ân sủng, mà ân sủng lớn lao nhất là sau khi kết thúc đời này, chúng ta cũng sẽ được hưởng phúc Nước Trời, cùng với Mẹ Maria.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

16.08.2018 Thứ Năm

Th. Stêphanô Hungari Mt 18,21 – 19,1

“Thầy không bảo là đến bảy lần

nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22).

Như Mẹ: Tha thứ là một thái độ cần có đối với con người. Người ta cần tha thứ và cần được thứ tha. Không dễ để tha thứ đối với con người. Còn Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, luôn sẵn sàng tha thứ cho con người không biết mệt mỏi. Ngài cũng muốn con người phải sống bao dung mà tha thứ cho nhau.

Với Mẹ: Lạy Chúa, không dễ gì để nói lời tha thứ thật lòng cho người xúc phạm đến chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức mình là kẻ tội lỗi để sẵn sàng bỏ qua mà sống bao dung và quảng đại hơn với tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, xin Mẹ dạy chúng con ý thức về thân phận yếu đuối của mình, để biết sống yêu thương với những người xung quanh chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

17.08.2018 Thứ Sáu

Tuần 19 TN Mt 19,2-12

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp,

loài người không được phân ly” (Mt 19,6b).

Như Mẹ: Hôn nhân và gia đình là điều cao quý mà Thiên Chúa đã thiết lập nên. Tuy nhiên, trong thế giới ngày nay, các giá trị về hôn nhân và gia đình đang bị hiểu sai, đang bị xuống cấp trầm trọng. Gia đình là nền tảng của xã hội mà không được tôn trọng, làm sao xã hội có thể phát triển và đứng vững được?

Với Mẹ: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Cha đã dựng nên con người có nam có nữ, để họ nên vợ chồng với nhau. Ngày nay, các gia đình đang gặp nhiều khó khăn trăm bề, xin Cha thương chữa lành và hàn gắn những vết thương cho các gia đình đang gặp khủng hoảng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, xin Mẹ thương nâng đỡ những người sống trong ơn gọi đời sống hôn nhân gia đình, để họ tìm được niềm vui và ý nghĩa trong ơn gọi này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

18.08.2018 Thứ Bảy

Tuần 19 TN Mt 19,13-15

“Cứ để trẻ em đến với Thầy,

đừng ngăn cấm chúng” (Mt 19,14).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là một vị Thiên Chúa làm người, sống giữa loài người, gần gũi và yêu thương mọi người. Ngài không phân biệt già hay trẻ, sang hay nghèo... Ngài luôn muốn con người sống vui tươi – phó thác – hồn nhiên với tâm tình của trẻ thơ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu rất mực từ bi, xin Chúa đặt để trong tâm hồn chúng con tinh thần sống phó thác, tin tưởng vào Chúa như trẻ thơ chỉ biết cậy dựa vào bố mẹ. Xin cho người lớn biết tôn trọng và yêu thương trẻ em. Xin Chúa gìn giữ trẻ em khỏi những cạm bẫy ác hại của thời đại đầy giả dối này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, Mẹ là mẹ của chúng con. Xin Mẹ nâng đỡ phù giúp chúng con mọi ngày, để chúng con biết sống phó thác vào Chúa như Mẹ xưa kia.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

19.08.2018 Chúa Nhật 20 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 4 Ga 6,51-58

“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây,

để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).

Như Mẹ: Một thực tế của cuộc sống hiện đại cho chúng ta thấy dễ dàng: người thì ăn không hết, người lại không có gì để ăn. Đúng là nghịch lý! Tại sao lại có sự chênh lệch này? Đơn giản là con người ta không biết chia sẻ cho nhau, vì thiếu lòng bác ái. Chúa Giêsu hôm nay hứa ban chính mình để làm bánh nuôi sống thế gian. Chúa dạy chúng ta bài học về lòng bác ái sẻ chia đối với những người xung quanh mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhân loại đói khát cơm ăn, nhưng cũng rất đói khát Chúa. Xin cho người tín hữu chúng con khao khát đón nhận Mình Máu Thánh Chúa, và có một tấm lòng biết chia sẻ yêu thương của Chúa cho người khác.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin cho tâm hồn chúng con rực sáng ánh lửa mến thương đối với những người túng nghèo.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

20.08.2018 Thứ Hai

Th. Bernađô, vp Mt 19,16-22

“Nếu anh muốn nên hoàn thiện,

thì hãy đi bán tài sản của anh...

Rồi hãy đến theo tôi" (Mt 19,21).

Như Mẹ: Việc từ bỏ ý riêng và từ bỏ của cải vật chất không dễ chút nào đối với con người đang sống trong một xã hội đề cao tự do và hưởng thụ. Ngày xưa Chúa ngỏ lời mời anh thanh niên, ngày nay Ngài vẫn mời gọi chúng ta như thế.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con ước muốn được trở nên tốt lành và thánh thiện, nhưng chúng con lại sợ phải thay đổi, thậm chí không muốn từ bỏ con người cũ của mình. Chúng con sợ rằng khi dâng cho Chúa tất cả, chúng con sẽ trắng tay. Xin thêm lòng tin và lòng mến để chúng con dám can đảm bỏ đi những hẹp hòi.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin Mẹ dạy chúng con luôn biết chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa trong suốt cuộc đời của mình theo tâm tình của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

21.08.2018 Thứ Ba

Th. Piô X, gh - lễ nhớ Mt 19,23-30

“Thầy bảo thật anh em,

người giàu có khó vào Nước Trời” (Mt 19,23).

Như Mẹ: ‘Giàu có’ là tội hay sao? Thưa: ‘giàu có’ không phải là tội, trái lại là một hồng ân Chúa ban. Vì là ân phúc của Chúa, nên chúng ta phải biết dùng hồng ân ấy để làm vinh danh Chúa và giúp ích cho tha nhân. Ước gì những người giàu có luôn biết cần đến Chúa hơn hết.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tất cả những gì chúng con có đều là do Chúa ban. Nhưng nhiều lúc, chúng con lại không biết sử dụng. Xin cho chúng con biết sử dụng những gì Chúa đã ban cho chúng con, để mưu ích cho chính mình và tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin Mẹ cầu cùng Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con luôn vững bước trên con đường theo Chúa, dù có khi bị thử thách hay gặp sự chán chường.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

22.08.2018 Thứ Tư

Đức Maria Nữ Vương - lễ nhớ Lc 1,26-38

“Đối với Thiên Chúa,

không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).

Như Mẹ: Chúng ta không thể hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện muôn điều kỳ diệu. Hôm nay, Thiên Chúa làm một việc trọng đại cho Mẹ Maria. Mẹ là một trinh nữ, không biết đến việc vợ chồng, nhưng lại thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Với Mẹ: Lạy Chúa, đối với Chúa mọi sự đều có thể. Chúng con tạ ơn Chúa về việc Chúa đã làm cho Mẹ Maria, và qua Mẹ cho chúng con nữa. Xin Chúa cũng làm cho chúng con những điều kỳ diệu, mà chúng con không thể làm, để quyền năng của Ngài được thể hiện nơi chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin cho các phụ huynh luôn tin vào tình yêu của Chúa để vun đắp hạnh phúc cho gia đình mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

23.08.2018 Thứ Năm

Th. Rosa Lima, tn Mt 22,1-14

“Nước Trời giống như chuyện một vua kia

mở tiệc cưới cho con trai mình” (Mt 22,2).

Như Mẹ: Chúa Giêsu dùng hình ảnh một bữa tiệc cưới, trong đó gồm những người sẵn sàng lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Ngài, những người mặc y phục phù hợp. Nước Trời là nơi của niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải là nơi của sự phán xét và luận phạt. Những người đáp lại lời mời gọi của ông chủ, chuẩn bị áo phù hợp thì chắc chắn được dự tiệc chung vui muôn đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, dù sống giữa xã hội đầy bất công và tội lỗi, xin cho chúng con luôn biết sống trong hy vọng và tin tưởng hướng lòng về hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin giúp chúng con siêng năng tham dự thánh lễ, vì chính Thánh Thể sẽ tăng thêm sức mạnh và ban ân sủng tràn đầy cho tâm hồn chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).24.08.2018 Thứ Sáu

TH. BARTHOLOMEO, tông đồ Ga 1,45-51

“Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi” (Ga 1,48).

Như Mẹ: Chúa biết rõ lòng trí, tâm tư và mọi dự tính của chúng ta, như thánh vịnh dạy rằng: “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ; biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa” (Tv 38). Ngài vẫn mời gọi chúng ta như đã mời gọi Barthôlômêô!

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con biết Chúa luôn dõi theo từng bước chúng con đi, từng việc chúng con làm, từng ý tưởng chúng con nghĩ. Xin cho chúng con ý thức được Chúa đang hiện diện rất gần gũi với chúng con, và tin rằng Chúa luôn quan tâm và luôn nhìn thấy rõ những gì mà chúng con đang cần.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin giúp những người sống trong gia đình biết nhìn lên gương mẫu của Thánh Gia xưa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

25.08.2018 Thứ Bảy

Th. Luy và th. Giuse Calasan, lm Mt 23,1-12

“Trong anh em, người làm lớn hơn cả

phải là người phục vụ anh em” (Mt 23,11).

Như Mẹ: Tất cả chúng ta đều có giá trị như nhau trước mặt Chúa. Chúng ta đều là con của Chúa, là anh chị em của nhau, bình đẳng với nhau về nhân vị và về phẩm giá trước mặt Thiên Chúa và người đời. Nếu nhận mình là con Thiên Chúa, chúng ta cũng phải biết đón nhận tha nhân vì họ là anh chị em của chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng con được trở thành con cái Chúa và có thêm nhiều anh chị em thiêng liêng. Xin cho chúng con biết thật tình yêu thương hết mọi người, không kỳ thị thiên tư để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin dạy chúng con có tinh thần nhiệt tình phục vụ Hội Thánh như Mẹ xưa kia.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

26.08.2018 Chúa Nhật 21 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 1 Ga 6,54a.60-69

“Cả anh em nữa,

anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” (Ga 6,67).

Như Mẹ: Theo Chúa là con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời. Đừng dại dột thay lòng đổi dạ mà quay lưng lại với Chúa! Chúng ta không bỏ Chúa, nhưng nhiều lúc chúng ta lại cứ lo chạy theo những gì hư vô trống rỗng, thờ ơ với Chúa, để chuốc lấy cái khổ vào thân.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường đưa tới sự sống. Xin cho mỗi người chúng con một lòng đi theo Chúa đến cùng, dù có gặp gian nan thử thách. Khi bị nao núng, xin Chúa thêm sức và thêm ơn cho chúng con để không ngã lòng.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, xin Mẹ đồng hành với chúng con trên hành trình theo Chúa. Và xin giúp chúng con có đủ sức mạnh và niềm tin để có thể trả lời cùng Chúa như thánh Phêrô: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai”.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

27.08.2018 Thứ Hai

Th. Mônica Mt 23,13-22

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư

và người Pharisêu giả hình” (Mt 23,13).

Như Mẹ: Trong thời đại hiện nay, cứ thử rảo quanh một vòng trong phạm vi gần, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra có rất nhiều người miệng thì chào hỏi đàng hoàng nhưng lòng thì lại chứa một bồ dao găm. Chúa lên án các kinh sư và người Pharisêu là vì thái độ giả hình của họ. Nếu không muốn bị chúc dữ, chúng ta hãy sống cho ra sống, bụng nghĩ sao nói vậy: sống thật.

Với Mẹ: Chúa Giêsu ơi! Những người sống giả hình hay “đạo đức giả”, thường có một kết cục xấu. Xin cho chúng con luôn sống thật trong lời nói cũng như hành động: thật với Chúa, thật với tha nhân và thật với chính bản thân mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin giúp người tín hữu chúng con luôn được sống trong ân sủng và bình an của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

28.08.2018 Thứ Ba

Th. Augustinô, gmtsht - lễ nhớ Mt 23,23-26

“Hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch” (Mt 23,26).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy Chúa đang trách mắng những người Pharisêu vì thói giả hình của họ. Mỗi người chúng ta đều có thể rơi vào trường hợp của những người Pharisêu đó và bị Chúa trách mắng mỗi khi không có sự nhất quán giữa suy nghĩ và việc làm.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người ngày nay thường chú trọng việc làm đẹp ở bên ngoài để được người khác chú ý và ngợi khen, mà không chú ý đến đời sống nội tâm của mình. Xin giúp chúng con biết nhận ra giá trị của vẻ đẹp bên trong, để chúng con biết làm đẹp cho tâm hồn mình mỗi ngày, vì đó là nơi Chúa ngự.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, xin gìn giữ nếp sống của thanh thiếu niên khỏi những thói hư đốn của xã hội này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

29.08.2018 Thứ Tư

Th. Gioan tẩy giả bị trảm quyết Mc 6,17-29

Ông Gioan bảo: “Ngài không được phép

lấy vợ của anh ngài’”(Mc 6,18).

Như Mẹ: Bà Hêrôđia, người độc ác, đã âm mưu giết vị tiên tri của Thiên Chúa để khỏi phải nghe những lời nhắc nhở khuyên răn. Điều này vẫn thường xảy ra trong cuộc sống: người hiền lành thì bị chết oan ức, còn người độc ác lại cứ sống phây phây. Ông Gioan đã sống sự thật, nói sự thật và chấp nhận chết vì sự thật. Vì thế, ông xứng đáng được phúc Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong thời đại mà công lý và hòa bình bị coi thường. Sự bất công và tàn ác diễn ra khắp nơi. Xin cho giới trẻ ngày nay say mê dấn thân phục vụ con người trong sự thật, bác ái và công bình.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, xin nâng đỡ những người đang đấu tranh cho lẽ phải được ơn can đảm và kiên cường.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

30.08.2018 Thứ Năm

Tuần 21 TN Mt 24,42-51

“Anh em hãy sẵn sàng” (Mt 24,44).

Như Mẹ: Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan là người chu toàn bổn phận đã được chủ trao phó, dù việc lớn cũng như việc nhỏ. Bất cứ lúc nào chủ xuất hiện mà thấy anh đang thi hành bổn phận của anh, chủ sẽ tin tưởng anh hơn và ban thưởng cho anh. Ai sinh ra rồi cũng phải chết đi. Khi chết mà sẵn sàng, thì chắc chắn sẽ được phần thưởng Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con sống cứ như thể là không phải chết vậy, chỉ lo hưởng thụ và tích góp của cải đời này. Xin giúp chúng con biết năng nghĩ về cái chết của mình, để biết hối cải, hầu sẵn sàng khi giờ Chúa đến.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, xin giúp các đôi bạn trẻ mới bước vào đời sống hôn nhân, biết chu toàn bổn phận đối với nhau và đối với gia đình mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).31.08.2018 Thứ Sáu

Tuần 21 TN Mt 25,1-13

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13).

Như Mẹ: Mọi người đều phải chết. Chết ngày nào, chúng ta không biết? Bởi vì giờ chết đến như kẻ trộm, và nó có thể xảy đến với bất cứ hạng tuổi nào: người già cũng như người trẻ, người giầu có cũng như người nghèo khó. Vậy điều Chúa nhắn nhủ chúng ta là phải luôn khôn ngoan chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đó.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc đời này chóng qua mau hết như lời thánh vịnh: “mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ”. Vì thế, xin cho chúng con biết sống ngay lành để được chết bình an trong tình thương của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin cho những người già cả luôn được sống trong sự săn sóc yêu thương của gia đình mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).