SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Số Tháng 09 Năm 2018 (Từ 16-30)

MẸ MARIA

LÀM CHO CHÚNG CON VUI MỪNG

Ý CẦU NGUYỆN

Cầu cho những người trẻ ở Châu Phi: Xin cho những người trẻ của lục địa Châu Phi được giáo dục và lao động tại chính quê hương mình.

GIÁO HUẤN

Maria trinh nữ và người mẹ là mẫu mực của Giáo Hội. Ðức Trinh Nữ nhờ ân huệ và sứ mệnh làm Mẹ Thiên Chúa, nhờ đó Ngài được hiệp nhất với Con là Ðấng Cứu Chuộc, và nhờ các ơn và nhiệm vụ đặc biệt khác, Ngài còn kết hiệp mật thiết với Giáo Hội, như thánh Ambrosiô đã dạy, Mẹ Thiên Chúa là mẫu mực của Giáo Hội trên bình diện đức tin, đức ái và hiệp nhất hoàn hảo với Chúa Kitô. Thực vậy, trong mầu nhiệm Giáo Hội, chính Giáo Hội cũng được gọi cách hợp pháp là Mẹ và Trinh Nữ, Ðức Nữ Trinh Maria đi tiên phong, tỏ ra là một người mẹ và một trinh nữ gương mẫu tuyệt vời và hiếm có. Vì, bởi lòng tin và vâng phục, Ngài đã sinh chính Con Chúa Cha nơi trần gian, mà không hề biết đến người nam, nhưng được Chúa Thánh Thần bao phủ. Như một Evà mới, Ngài đã đặt niềm tin vào sứ giả của Thiên Chúa, chứ không đặt vào con rắn xưa, một niềm tin không bị một nghi ngờ nào làm phai nhạt. Nhưng Người Con mà Ngài đã sinh ra, Thiên Chúa đã đặt làm Trưởng Tử trong nhiều anh em (x. Rm 8,29), nghĩa là các tín hữu, mà Ngài cộng tác vào việc sinh hạ và giáo dục với tình thương của một người mẹ.

(Công đồng Vatican II, Hiến chế Lumen Gentium, số 63)THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH
Quý bạn và quý vị thân mến,

Mẹ Maria thật có phúc vì đã tin rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện cho Mẹ như lời Ngài phán (xc. Lc 1,45). Mẹ thật có phúc vì được chọn làm Mẹ của Con Đấng Tối Cao. Mẹ thật có phúc vì được cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Giêsu. Mẹ thật có phúc vì đã nghe và thực hành Lời Chúa.

Tất cả mọi phúc lành của Thiên Chúa đều tuôn đổ trên Mẹ. Để từ đó, Mẹ trở thành Đấng thông ơn Thiên Chúa cho tất cả loài người chúng ta.

Mỗi người tín hữu được đón nhận đức tin từ cộng đoàn Giáo Hội. Đó là một mối phúc, và đó cũng là một ơn ban nhưng không.

Theo lời Mẹ dạy bảo (Ga 2,5), CỨ LÀM THEO lời của Chúa Giêsu, chúng ta trở thành người nhà của Chúa: anh, chị, em, cha, mẹ... của Chúa (xc. Mc 3,31-35). Và đức tin của chúng ta khi được Lời Chúa và Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng, thì đức tin đó sẽ sinh hoa kết quả dồi dào.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP
16.09.2018 Chúa Nhật 24 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 4 Mc 8,27-35

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,29).

Như Mẹ: Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người là một nhân vật lịch sử làm cho người ta đặt câu hỏi nhiều nhất: Người là ai? Mỗi người tuỳ vào khả năng hiểu biết và lòng tin của mình để có một câu trả lời. Còn chúng ta, là người Công giáo, ít nhất chúng ta phải trả lời được Đức Kitô là Đấng Cứu Độ của chúng ta.

Với Mẹ: Tin theo Chúa và nhận biết Chúa là một ơn ban từ trời. Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa vì đã cho chúng con tin thật Chúa là Đấng Cứu Độ của chúng con. Xin cho mỗi người chúng con hết lòng sống hồng ân cao quý này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm,

Mẹ là người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo của Chúa Giêsu. Xin Mẹ giúp chúng con tin vững vàng vào quyền uy của Chúa Giêsu, để chúng con hết lòng yêu mến Người nhiều hơn nữa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

17.09.2018 Thứ Hai

Th. Rôbertô Bellarminô, gm-tsht Lc 7,1-10

“Xin Ngài nói một lời

thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh” (Lc 7,7).

Như Mẹ: Viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng hôm nay có lòng yêu thương người nô lệ của mình, đồng thời cũng rất tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giêsu. Ông chỉ dám xin Chúa nói một lời, và ông tin người nô lệ của ông được khỏi bệnh. Và quả thật, Chúa Giêsu đã ngạc nhiên về lòng tin của ông.

Với Mẹ: Niềm tin mạnh mẽ của viên sĩ quan đã khiến cho chúng con cảm thấy bối rối, xấu hổ khi nhìn lại đức tin của bản thân, bởi lẽ chúng con chỉ mới tuyên xưng niềm tin của mình một cách hời hợt. Lạy Chúa, xin củng cố đức tin non yếu của chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, xin Mẹ tăng thêm niềm tin cho chúng con, giúp chúng con biết sống phó thác vào tay Chúa quan phòng, như Mẹ đã sống xưa kia.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

18.09.2018 Thứ Ba

Tuần 24 TN Lc 7,11-17

“Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương

và nói: ‘Bà đừng khóc nữa!’” (Lc 7,13).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã cho một người chết sống lại, một việc làm xuất phát từ lòng nhân từ và thương xót, đồng thời cũng chứng tỏ sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa. Người luôn yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo hèn và khốn khổ trong xã hội.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người sống trong xã hội thời nay quá đề cao lợi ích cá nhân và bất chấp đạo lý chân chính, chỉ chạy theo những nhu cầu trần thế và chỉ biết hưởng thụ. Xin Chúa biến đổi quả tim chúng con, để chúng con theo gương của Chúa mà biết chạnh lòng thương đối với những anh chị em sống trong khó nghèo.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, xin Mẹ trợ giúp các gia đình, để họ biết sống có tình có nghĩa đối với nhau và đối với anh chị em của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

19.09.2018 Thứ Tư

Th. Januariô, gmtđ Lc 7,31-35

“Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi “ (Lc 7,34).

Như Mẹ: Chúa Giêsu giống con người về mọi phương diện, ngoại trừ tội lỗi. Chúa đến ở giữa con người, cảm thông với nỗi khổ đau và vất vả của con người. Chúa đồng bàn với những người tội lỗi và thu thuế, để làm gì? Xin thưa là để trở nên bạn của họ, hầu giúp họ vượt qua những yếu đuối mà trở nên những con người tốt.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xã hội ngày nay có nhiều người lưu manh quá, sống bất cần đời, và mất hết lương tâm. Xin Chúa thương để sao cho có nhiều người làm tông đồ dấn thân đồng hành với họ, hầu giúp họ trở về đường ngay nẻo chính, nhờ thế mà được sống an bình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin Mẹ hướng dẫn chúng con, gia đình, cũng như anh chị em chúng con, biết mở lòng ra đón nhận Chúa vào trong cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).20.09.2018 Thứ Năm

Th. Anre Kim Têgon, tử đạo Lc 7,36-50

“Tội chị rất nhiều nhưng đã được tha rồi,

vì chị đã yêu mến nhiều” (Lc 7,47).

Như Mẹ: Người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay đã nhận ra sự cần thiết của việc sám hối. Không quan tâm đến lời dị nghị của người khác, chị đã biết tội mình và đã đến quỳ dưới chân Chúa để xin ơn tha thứ, và từ đây chị một lòng yêu mến Chúa tha thiết.

Với Mẹ: Chúa Giêsu ơi, cuộc sống hiện đại đang lôi kéo nhiều người trong chúng con xa Chúa để sống trong tội lỗi và lầm lạc. Xin Chúa sai Chúa Thánh Thần hướng dẫn và giúp chúng con nhận ra chân lý và tình thương của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, Mẹ biết rõ tình trạng của chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con tránh xa lối sống lầm lạc, nếu có vấp ngã thì biết về với Chúa để được Người thứ tha, rồi hết lòng phụng sự Người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

21.09.2018 Thứ Sáu

TH. MÁTTHÊU, tông đồ - lễ kính Mt 9,9-13

“Anh hãy theo tôi! Ông Mátthêu đứng dậy đi theo Đức Giêsu” (Mt 9,9).

Như Mẹ: Là người thu thuế, ông Mátthêu được coi là một kẻ tội lỗi. Chúa Giêsu đã kêu gọi ông và biến ông trở nên người loan báo Tin Mừng. Chúa không đánh giá con người ta theo dáng vẻ bên ngoài, và Chúa hiểu thấu tận tâm can con người. Chúa chọn ai và mời gọi ai theo Chúa, thì Chúa cũng biến đổi người ấy theo Ý của Người.

Với Mẹ: Nhiều người sống rất bê tha và tội lỗi, nhưng bỗng chốc trở nên người tốt. Chúng con tin và cảm nhận được rằng Chúa luôn muốn con người có tội được ơn cứu độ. Xin cho người tội lỗi nghe được tiếng nói trong lương tâm của mình mà trở về sống đời ngay chính.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng,

xin cho chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Chúa như thánh Mátthêu, thay đổi cuộc đời, sống sao cho nên người tốt lành.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

22.09.2018 Thứ Bảy

Tuần 24 TN Lc 8,4-15

“Người gieo giống

đi ra gieo giống của mình” (Lc 8,5).

Như Mẹ: Từ "ra đi" cho ta suy tư: Ngôi Lời của Thiên Chúa ra đi từ cung lòng Thiên Chúa Cha, đi gieo Lời. Lời được gieo vào lòng chúng ta một cách quảng đại dù chúng ta có ý thức hay không. Chúng ta tin tưởng sẽ có những hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả gấp trăm.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi tâm hồn chúng con thành thửa đất tốt, để Lời Chúa lớn lên. Xin cho chúng con biết nhổ đi những cỏ dại khỏi tâm hồn. Xin Chúa đổ xuống lòng chúng con ơn thánh để làm cho hạt giống Lời Chúa ngày càng lớn mạnh nơi cuộc đời chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, Mẹ đã đón nhận và làm cho Lời Chúa được lớn lên trong tâm hồn. Xin Mẹ dạy cho chúng con biết để Lời Chúa mỗi ngày lớn lên trong tâm hồn và trong cuộc đời của mình.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

23.09.2018 Chúa Nhật 25 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 1 Mc 9,30-37

“Ai muốn làm người đứng đầu,

thì phải làm người rốt hết,

và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35).

Như Mẹ: Thông thường người ta thích làm người lãnh đạo, nghĩa là thích ăn trên ngồi trước. Còn Chúa Giêsu lại dạy chúng ta sống khiêm nhường và có tinh thần phục vụ. Chính Chúa đã nêu gương cho chúng ta trước: Chúa đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Và phục vụ thì cần phải có hy sinh.

Với Mẹ: Một xã hội đề cao quyền lực, người có quyền thì ngạo mạn, còn người nhỏ bé thì bị coi thường. Lạy Chúa, Chúa đã trở nên một người nhỏ bé giữa loài người chúng con. Xin cho con người hôm nay biết tôn trọng nhau và phục vụ lẫn nhau, hầu giúp nhau thăng tiến đời sống.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, Mẹ tự xưng là nữ tỳ của Chúa, xin Mẹ giúp chúng con khiêm tốn khi đối xử với tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

24.09.2018 Thứ Hai

Cầu cho thiếu nhi Lc 8,16-18

“Đặt đèn trên đế, để những ai đi vào

đều thấy sự sáng” (Lc 8,16).

Như Mẹ: Ánh sáng là một trong những thứ rất cần thiết cho sự sống của các loài vật trong vũ trụ. Hôm nay Chúa Giêsu cũng tha thiết kêu gọi chúng ta hãy trở thành ánh sáng, không chỉ chiếu sáng cho một mình mà thôi, nhưng còn phải đem ánh sáng của mình chiếu tỏa khắp mọi nơi và chiếu soi cho mọi người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa là nguồn ánh sáng, Chúa đã chiếu giãi ánh sáng Chúa trên chúng con. Chúa đã dạy chúng con nên ánh sáng cho trần gian, xin cho công việc chúng con làm được đẹp lòng Chúa, và nhờ đó, mọi người sẽ ngợi khen Cha trên trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân,

xin Mẹ giúp chúng con biết sống đạo làm con Chúa, chu toàn bổn phận người Kitô hữu trong cuộc sống hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

25.09.2018 Thứ Ba

Tuần 25 TN Lc 8,19-21

Đức Giêsu nói: "Mẹ tôi và anh em tôi,

chính là những ai nghe lời Thiên Chúa

và đem ra thực hành" (Lc 8,21).

Như Mẹ: Chúa Giêsu coi những người luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa giống như mẹ và anh em của mình. Đây cũng là phẩm chất cần phải có nơi người môn đệ Chúa Giêsu.

Với Mẹ: Lạy Chúa, điều kiện Chúa đưa ra cho những ai muốn trở thành 'người thân' của Chúa xem ra rất đơn giản: nghe và thực hành ý Chúa. Xin giúp chúng con sống Lời Chúa mỗi ngày để trở thành môn đệ thân yêu của Chúa, và xin giúp chúng con trung thành với ý nguyện này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ giúp chúng con luôn trung tín trong việc vâng theo ý Chúa, sẵn sàng thực hành yêu thương tha nhân bằng những hành vi nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

26.09.2018 Thứ Tư

Th. Cosma và Đamianô, tđ Lc 9,1-6

“Khi đi đường các con đừng mang theo gì cả” (Lc 9,3).

Như Mẹ: Khi lên đường, người ta thường mang theo nhiều thứ hành lý. Chúa Giêsu dạy các môn đệ không mang theo gì cả. Tại sao? Bởi vì, có như thế các môn đệ mới tập trung vào sứ vụ của Chúa; còn nếu mang theo nhiều hành lý thì chỉ lo giữ hành lý mà thôi.

Với Mẹ: Loan báo Tin Mừng là một việc hết sức quan trọng và cần được ưu tiên. Lạy Chúa, xin cho Hội Thánh có nhiều tông đồ nhiệt thành và tích cực hơn trong cánh đồng truyền giáo. Và xin cho người tín hữu chúng con cũng ý thức góp phần vào sứ vụ cao quý này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin Mẹ đồng hành với các môn đệ của Chúa trong hành trình sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Xin Mẹ dạy họ tận tâm dốc sức để làm cho nhiều người được nghe giảng về Chúa hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

27.09.2018 Thứ Năm

Th. Vinhsơn Phaolô, lm Lc 9,7-9

“Vua tìm cách gặp Đức Giêsu” (Lc 9,9).

Như Mẹ: Vua Hêrôđê nghe danh Chúa Giêsu, và ông tìm cách gặp Người. Thế nhưng ông khao khát tìm gặp Chúa không vì thiện ý, mà chỉ vì tò mò. Lòng khao khát của ông không giống với lòng khao khát tìm gặp Chúa của Mátthêu, Maria Mađalêna...

Với Mẹ: Lạy Chúa, niềm hạnh phúc thật sự của chúng con là được gặp gỡ Chúa; nói đúng hơn, Chúa luôn tìm gặp chúng con qua việc không ngừng tuôn đổ hồng ân xuống trên chúng con từ vật chất cho đến thiêng liêng. Xin cho chúng con cũng biết tìm đến gặp Chúa hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, chúng con xin Mẹ phù hộ và dẫn dắt chúng con, để chúng con luôn biết tìm đến với Chúa: sống cho Chúa và sống vì Chúa qua mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

28.09.2018 Thứ Sáu

Th. Venceslaô, tđ Lc 9,18-22

Đức Giêsu hỏi các ông rằng:

"Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" (Lc 9,20).

Như Mẹ: Hôm nay, Chúa cũng hỏi mỗi người chúng ta như xưa Chúa đã từng hỏi các môn đệ: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Mỗi người trong chúng ta phải tự mình đi tìm cho được câu trả lời qua việc học biết Chúa, cầu nguyện và sống kinh nghiệm với Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con nhận thấy Chúa luôn sẵn sàng chịu đau khổ vì yêu. Khi chúng con chấp nhận những đau khổ xảy đến trong cuộc đời mình vì yêu Chúa, yêu anh chị em là chúng con đang phản ánh dung mạo của Chúa Giêsu trong cuộc đời chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin Mẹ giúp chúng con biết trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, Con của Mẹ và là Chúa của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

29.09.2018 Thứ Bảy

TỔNG LÃNH THIÊN THẦN - lễ kính Ga 1,47-51

“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1,51).

Như Mẹ: Khi chọn các môn đệ, Đức Giêsu hứa sẽ cho các ông nhìn thấy nhiều điều lớn lao hơn nữa. Một trong những lời hứa đó là mạc khải về các thiên thần. Các thiên thần là các trung gian giữa Thiên Chúa với con người. Bên cạnh việc phụng thờ Thiên Chúa, các ngài còn chuyển thông sứ điệp của Thiên Chúa cho con người hay can thiệp vào dòng lịch sử cứu độ.

Với Mẹ: Các thiên thần được dựng nên không chỉ để phục vụ Chúa mà còn để giúp đỡ chúng con. Xin Chúa cho chúng con mai này được hợp đoàn với các ngài mà tán dương Chúa đời đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin Mẹ giúp chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa như xưa Mẹ đã làm qua việc nghe lời sứ thần.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

30.09.2018 Chúa Nhật 26 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 2 Mc 9,38-43.47-48

“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em,

người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mc 9,41).

Như Mẹ: Cho thì có phúc hơn là nhận, đó là quy tắc sống rất đẹp. Hơn ai hết, người tín hữu cần có ý thức trong việc chia sẻ bác ái, nhất là cộng tác góp phần vào việc làm vườn nho của Chúa. Ai rộng tay góp phần vào công việc mà các thừa tác viên của Chúa thực hiện nhân danh Hội Thánh, người đó sẽ được Chúa ban thưởng.

Với Mẹ: Con người ngày nay đang sống trong giàu sang, nhưng lại rất ích kỷ. Xin cho anh chị em tín hữu chúng con sẵn sàng cộng tác với các thừa tác viên của Chúa trong việc mở mang Nước Chúa giữa lòng nhân loại này.

Với Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, nhiều người đang bị đói khát, xin Mẹ của lòng xót thương làm cho con người ngày nay biết chia sẻ yêu thương cho nhau.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).