Lễ Chúa nhật 29 Thường Niên B

Nhập Lễ : Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 29 Thường Niên

Download File


Con kêu lên Ngài

Download File


Con kêu van Ngài

Download File


Lữ khúc về nguồn mp4

Download File


Nhanh lên nào mp3

Download File


Tiến bước vào nhà Chúa mp4

Download File


Về nơi đây mp4

Download File


Xin Chúa lắng nghe

Download File


Xin giữ gìn con

Download File


Đáp ca : Chúa Nhật 29 Quanh Năm B mp4

Download File


Chúa Nhật 29B Thường Niên mp4

Download File


Chúa nhật 29B Thường Niên mp4

Download File


Lòng từ bi Chúa mp4

Download File


Như chúng con cậy trông mp4

Download File


Thánh vịnh 32 mp3

Download File


Thánh vịnh 32 mp3

Download File


Xin Chúa tỏ lòng từ bi mp4

Download File


Xin đổ lòng từ bi mp4

Download File


Xin tỏ lòng từ bi mp3

Download File


Dâng lễ : Lễ vật ân tình mp4

Download File


Lễ vật phục vụ mp4

Download File


Hiệp lễ : Con người đến

Download File


Đường đến vinh quang mp4

Download File


Đường vinh quang Chúa mp4

Download File


Khiêm nhu phục vụ

Download File


Muốn làm lớn

Download File


Phục vụ như Chúa

Download File


Phục vụ tin yêu

Download File


Trong nước Chúa vinh quang

Download File


Kết lễ : Đền tạ Trái Tim Mẹ mp4

Download File


Fatima lời Mẹ khuyên mp4

Download File


Khấn xin Mẹ Fatima mp4

Download File


Lời Mẹ nhắn nhủ mp4

Download File


Mẹ Fatima

Download File