ĐỨC MARIA: TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH

Trần Mỹ Duyệt chuyển ngữ


Những người Tin Lành chối bỏ sự đồng trinh của Đức Mẹ. Họ nói bà Maria chỉ đồng trinh trước khi sinh Giêsu thôi, sau đó thì có con với chồng bà. Họ căn cứ vào các trích đoạn Thánh Kinh nói về anh em Chúa Giêsu và kết luận, nếu Giêsu có những người anh em mà tên tuổi được ghi lại rõ ràng trong Thánh Kinh, thì làm sao có thể nói là bà Maria còn đồng trinh sau khi sinh Giêsu?

Thật ra, Thánh Kinh cũng ghi nhận, có chừng 10 lần trong Tân Ước đã nói về “anh em” và “chị em” của Chúa Giêsu. (Matt. 12:46; Matt. 13:55; Mark 3:31-34; Mark 6:3; Luke 8:19-20; John 2:12, 7:3, 5, 10; Acts 1:14; 1 Cor. 9:5). Một cách rõ ràng nhất trong Phúc Âm Máccô và Phúc Âm Mátthêu đã nêu tên 4 người được cho là anh em với Chúa Giêsu, là con của bà Maria, đó là Giacôbê (James), Giuse (Joses hay Joseph), Giuđa (Jude) và Simon (x. Mark 6:3 and Matthew 13:55-56).


Để tỏ lòng tôn kính và yêu mến Đức Trinh Nữ Maria, đồng thời có động lực để hiểu, để học hỏi thêm về Người, vì thế, tôi đã tìm đọc và chuyển ngữ tài liệu này như một câu trả lời cho những anh em không cùng niềm xác tín tôn giáo, đồng thời hy vọng giúp cho những ai đang hoang mang hoặc muốn biết về sự đồng trinh của Đức Maria.

Mặc dù trong tài liệu được chuyển ngữ dưới đây có trích dẫn những chứng từ của các Giáo Phụ, những thánh nhân, những giáo hoàng, những tiến sỹ của Hội Thánh, và những nhà trước tác lừng danh của Giáo Hội nói về sự đồng trinh của Đức Mẹ. Tuy nhiên, cũng chính trong tài liệu này có một điều mà theo tôi có lẽ sẽ làm rấy lên một thắc mắc khác, đó là vai trò Thánh Giuse. Thí dụ, trong Ngụy Kinh hay Ngụy Thánh Kinh của Giacôbê 1 (Protoevangelium of James) mà một số giáo phụ và các tác giả dùng để làm tài liệu biện hộ cho sự đồng trinh của Đức Mẹ thì lại chép rằng Giuse là người đã có gia đình và có con trước khi tái hôn với Đức Maria. Và những anh em của Chúa Giêsu được Thánh Kinh nhắc đến kia chính là con của Giuse với người vợ đã quá cố.

Nhưng điều khiến cho tài liệu này được coi là khả tín, đó là vì nó được kiểm chứng và xác nhận của đấng bản quyền trong Giáo Hội. Có nghĩa là những điều được trình bày không ngược với đức tin. Và nó được phổ biến rộng rãi trên trang nhà Catholic Answers.
***


Hầu hết anh em Tin Lành (Protestants) đều cho rằng Đức Maria đã có nhiều con ngoài Chúa Giêsu. Để bênh vực cho điều này, họ dẫn chứng những trích đoạn Thánh Kinh trong đó nói về “anh em của Chúa”.

Như đã giải thích trong Catholic Answers qua tài liệu về anh em của Chúa, không thấy những bằng chứng nào của Phúc Âm, cũng như các Kitô hữu tiên khởi chứng minh rằng Đức Maria đã sinh những người con khác ngoài Chúa Giêsu. Các tín hữu đã biết, qua những chứng từ của Thánh Kinh và Thánh Truyền rằng Chúa Giêsu là con duy nhất của Đức Maria, và rằng người trọn đời đồng trinh.

Tài liệu lịch sử quan trọng chứng minh giáo huấn về việc trọn đời đồng trinh của Đức Maria là Ngụy Kinh (Protoevangelium) của Thánh Giacôbê, được viết khoảng 60 năm sau cuộc sống trần thế của Đức Maria (khoảng 120 A.D), khi mà những ký ức về đời sống của Mẹ còn sống động trong tâm trí của nhiều người.

Theo học giả nghiên cứu về các giáo phụ nổi tiếng thế giới, Johnannes Quasten: “Mục đích chính của toàn văn bản [Protoevangelium of James] là để minh chứng sự đồng trinh nguyên tuyền và mãi mãi của Đức Maria trước, đang, và sau khi sinh Chúa Cứu Thế” (Patrology, 1:120-1).
Để bắt đầu, Ngụy Kinh ghi lại rằng sinh nhật của Đức Mẹ đã được nói tiên tri trước, mẹ người, Thánh Anna, đã khấn rằng, bà sẽ dâng đứa trẻ để phụng sự Thiên Chúa, giống như Samuel đã được mẹ ông khấn hứa như vậy (1 Sam. 1:11). Vì thế, Đức Maria phục vụ Thiên Chúa trong Đền Thờ, cũng giống như những phụ nữ trong nhiều thế kỷ (1 Sam. 2:22), và như Anna vị nữ tiên tri đã nói trong khi dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (Luke 2:36-37). Một cuộc sống nối tiếp, được tận hiến phụng sự Thiên Chúa trong Đền Thờ có nghĩa là Đức Maria không có một thời gian thơ trẻ bình thường được mẹ nuôi dưỡng. Hơn thế nữa, đã khấn hứa sống trọn đời đồng trinh.

Tuy nhiên, dựa vào nghi thức thanh tẩy, rõ ràng cần thiết cho Đức Maria, một “trinh nữ của Chúa” được thánh hiến để có được một vị bảo hộ và chở che, người sẽ tôn trọng lời khấn đồng trinh của Maria. Vì thế, theo Ngụy Kinh, Giuse, một người góa vợ lớn tuổi, đã có con, được chọn làm người phối ngẫu của mẹ. (Điều này cũng giải thích tại sao Giuse được cho là đã qua đời vào thời điểm rao giảng của Chúa Giêsu, vì ông không xuất hiện trong các Phúc Âm, và vì Đức Maria được trao cho Gioan, thay vì Giuse khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh.)

Theo Ngụy Kinh,Giuse được giao phó trách nhiệm gìn giữ lời khấn đồng trinh của Đức Maria với tất cả lòng kính trọng. Tầm quan trọng của trách nhiệm ngài như một người bảo vệ sự đồng trinh đã được nhận thấy qua biến cố là, khi thấy Maria có thai, ngài đã phải trả lời với những người có trách nhiệm ở Đền Thờ, những người này đã nghĩ rằng ông đã có tội vì đã xúc phạm đến một trinh nữ của Chúa. Đức Maria cũng bị kết án nhân danh Chúa vì đã không tuân giữ lời khấn hứa. Trong thâm tâm, đây là một sự xỉ nhục lớn lao đối với Đức Nữ Đồng Trinh, nếu nói rằng Maria đã đánh mất sự đồng trinh trong khi có những người con khác, ngoài Chúa và là Thiên Chúa của người, Đấng mà người đã mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần.

Sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria đã luôn luôn được tìm thấy bởi những dẫn chứng Thánh Kinh về những anh em của Đức Kitô qua việc hiểu biết rõ ràng ý nghĩa từ “anh em”. Sự hiểu biết ấy là những anh em của Chúa đây là những anh em con của Giuse, chứ không phải theo cái nghĩa là cùng cha khác mẹ. Quan niệm này rất thông thường cho tới thời của Giêrônimô (Jerrome) thế kỷ thứ tư. Chính Jerome là người đã diễn giải có thể là anh em của Đức Kitô là những anh em họ, bởi vì theo phong tục Do Thái, anh em họ cũng được xưng hô và coi như “anh em”. Giáo Hội Công Giáo cho phép các tín hữu tin tưởng một trong hai giả thuyết này, bởi vì cả hai được coi như chính đáng với sự thật về việc trọn đời đồng trinh của Đức Maria.

Ngày nay, phần đông người Tin Lành không am hiểu những niềm tin từ ban đầu về sự đồng trinh của Đức Maria và cách cắt nghĩa rõ ràng về “anh em của Chúa”. Ngay chính những Nhà Cải Cách - Martin Luther, John Calvin, và Ulrich Zwingli - đã tôn kính sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria, và nhận thức nó qua những lời giảng dậy của Thánh Kinh, hơn cả những người Tin Lành thời hiện tại

NGỤY KINH CỦA GIACÔBÊ
(The Protoevangelium of James)
“Và này, một thiên sứ của Chúa đã đứng cạnh [Thánh Anne], và nói, ‘Anne! Anne! Thiên Chúa đã nghe lời bà cầu xin, và bà sẽ thụ thai và sinh con, và hoa trái của bà sẽ được truyền tụng trên khắp thế giới’. Và Anne đã thưa, ‘Như Chúa, Thiên Chúa hằng sống của tôi biết, nếu tôi mang thai bất luận con trai hay con gái, tôi sẽ dâng cho Thiên Chúa, là Chúa của tôi như lễ vật, và nó sẽ phục vụ Ngài trong những sự thánh thiện mọi ngày trong đời của nó.’… Và [từ khi lên ba] Maria đã sống trong đền thờ Thiên Chúa như người đã được dâng tiến để sống trong nơi đó” (Protoevangelium of James 4, 7 [A.D. 120]).

“Và khi Maria lên 12 tuổi, một hội đồng tư tế đã họp lại, và quyết định, ‘Này đây, Maria đã tới tuổi 12 trong đền thờ Thiên Chúa. Vậy chúng ta phải làm gì cho trẻ này, nếu không sợ rằng trẻ này sẽ làm ô uế cung thánh của Chúa’. Và họ đã thưa lên vị thượng tế, ‘Ngài đứng bên bàn thờ của Chúa; xin ngài hãy đi và cầu nguyện cho trẻ này, và này đây, một thiên thần của Chúa đã hiện ra và nói, ‘Zechariah! Zechariah! Hãy ra ngoài và qui tụ những người đàn ông góa vợ và hãy nói với họ mỗi người mang theo một nhánh cây khô, và người nào Chúa sẽ cho một dấu hiệu 3, sẽ làm chồng trẻ này… Và Giuse [đã được chọn]… Và vị thượng tế đã nói với Giuse, ‘Ông đã được chọn bởi Thiên Chúa để gìn giữ Đức Nữ Đồng Trinh của Thiên Chúa’. Nhưng Giuse đã từ chối, nói rằng, ‘Tôi đã có con, và tôi đã lớn tuổi, nàng chỉ là một thiếu nữ trẻ trung’” (ibid., 8-9).

“Và Annas thơ ký đến với ông [Giuse]… và nhìn thấy Maria vẫn còn trẻ. Và ông đã chạy tới vị thượng tế và nói với ngài, ‘Giuse, người mà ngài đã tin tưởng, đã phạm một trọng tội’. Và vị thượng tế hỏi, ‘thế nào?’ Và người này đã nói, ‘Ông ta đã phá sự trinh trong của người nữ mà ông ấy đã nhận từ đền thờ Chúa,
và đã cưới nàng bằng cách lén lút’” (ibid., 15).

“Và thượng tế đã nói, ‘Maria, tại sao con đã làm việc này? Và tại sao con đã dìm sâu linh hồn con và quên mất Chúa là Thiên Chúa của con’… Và Maria đã khóc lóc thảm thiết nói rằng, ‘Như Chúa là Thiên Chúa hằng sống của con, con trong trắng trước nhan Ngài, và không biết đến người đàn ông nào’” 4 (ibid.).

CÁC GIÁO PHỤ VÀ CÁC NHÀ TRƯỚC TÁC

Origen

“Sách Ngụy Kinh [the Protoevangelium] của James [ghi lại] rằng anh em của Chúa Giêsu là con của Giuse với đời vợ trước, người mà ông đã kết hôn trước Đức Maria. Giờ đây những người nói thế mong tiếp tục tôn vinh Đức Maria trong sự đồng trinh cho đến chết, nhờ đó thân xác của Người đã được chỉ định để phục vụ cho Ngôi Lời… không biết sự giao hợp nào với một người đàn ông sau khi Chúa Thánh Thần đã đến với Người, và quyền năn của Đấng Tối Cao đã bao trùm Người. Tôi nghĩ điều này hợp với lý do mà Chúa Giêsu là hoa trái đầu mùa giữa những người nam của sự thanh khiết bao gồm [trọn đời] khiết tịnh, và Đức Maria thì ở giữa những người nữ. Lòng sùng mộ này không qui về bất cứ ai hơn mẹ, hoa trái đầu mùa của sự đồng trinh” (Commentary on Matthew 2:17 [A.D. 248]).

Thánh Hilary thành Poitiers

“Nếu họ [những anh em của Chúa] là con của Đức Maria, và không phải là từ cuộc hôn nhân trước của Giuse, người sẽ không bao giờ được trao cho tông đồ Gioan như người mẹ của tông đồ này trong giây phút thương tâm [đóng đinh], Chúa nói với họ, ‘Này bà, đây là con bà,’ và với Gioan, ‘Này là mẹ con’ [Gioan 19:26-27], khi Ngài trăn trối tình yêu của người con cho mộn đệ như một lời an ủi đối với một người bị bỏ lại một mình” (Commentary on Matthew 1:4 [A.D. 354]).

Thánh Athanasius

“Vì thế, những ai từ chối rằng Chúa Con đồng bản tính với Chúa Cha nhưng chính thật, thì từ căn bản sự từ chối của họ, cũng chối bỏ Ngài mang thân xác con người từ Đức Maria trọn đời đồng trinh” (Discourses Against the Arians 2:70 [A.D. 360]).

Thánh Giám Mục Epiphanius thành Salamis

“Chúng ta tin một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng tạo thành muôn vật, hữu hình và vô hình; và một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa… vì loài người chúng ta, và để cứu rỗi chúng ta, nhập thể, và đã sinh ra một cách không tỳ vết do Đức Maria, trọn đời đồng trinh thánh thiện bởi Chúa Thánh Thần” (The Man Well-Anchored 120 [A.D. 374]).

“Và Đức Maria rất thánh [danh hiệu] ‘Đồng Trinh’ đã được thêm vào một cách vĩnh viễn, vì người nữ thánh thiện luôn trinh khiết” (Medicine Chest Against All Heresies 78:6 [A.D. 375]).

Thánh Giêrônimô

“Helvidius5 diễn tả Tertullian như một chứng nhân [với quan điểm của ông] và dẫn lời Victorinus, giám mục Patavium. Về Tertullian, tôi không nói gì hơn là ông ta không thuộc về Giáo Hội. Nhưng như nhận định của Victorinus, tôi xác nhận những gì tôi đã được chứng minh từ Phúc Âm - rằng ông ta [Victorinus] nói về anh em của Chúa không phải là những người con của Đức Maria, nhưng anh em trong một nghĩa mà tôi đã giải thích, nói rằng, anh em trong cái nghĩa quan hệ thân thuộc, không phải tự nhiên. [Để tranh luận những điều này chúng tôi] theo một số nhỏ trong con số đông đảo các ý kiến. Mong rằng tôi không bày binh bố trận phản đối ông về toàn bộ các nhà trước tác cổ xưa? Ignatius, Polycarp, Irenaeus, Justin Martyr, và nhiều người như các tông đồ và lợi khẩu khác, những người chống lại những [người dị giáo] Ebion, Theodotus of Byzantium, và Valentinus, đã có cùng những quan niệm và viết những pho sách đầy tràn với sự khôn ngoan. Nếu ông đã có bao giờ đọc những gì họ đã viết, ông cũng sẽ là một người khôn ngoan hơn” (Against Helvidius: The Perpetual Virginity of Mary 19 [A.D. 383]).

“Chúng tôi tin rằng Thiên Chúa đã hạ sinh bởi một trinh nữ, bởi vì chúng tôi đã đọc điều này. Chúng tôi không tin rằng Đức Maria đã kết hôn sau khi sinh Con của người, bởi vì chúng tôi không đọc thấy điều này. Ông [Helvidius] nói rằng Đức Maria đã không giữ mình đồng trinh. Đối với cá nhân tôi, tôi tuyên xưng rằng Giuse chính ông cũng là một người đồng trinh, nhờ Maria, nhờ thế mà người Con đồng trinh đã được sinh ra bởi một thiếu nữ đồng trinh trong hôn nhân” (ibid., 21) .

Thánh Didymus khiếm thị

“Nó giúp chúng ta hiểu những từ ‘con đầu lòng’ và ‘được sinh ra’ khi các Thánh Ký kể rằng Đức Maria là một trinh nữ ‘cho đến khi người sinh con đầu lòng’ [Matt. 1:25]; vì không phải Đức Maria đã sống, người được tôn kính và ca tụng trên mọi người khác, kết hôn với bất cứ ai nữa, cũng không bao giờ người trở nên mẹ của bất cứ người con nào, nhưng cả ngay sau khi sinh, người vẫn giữ và luôn luôn là một trinh nữ vô nhiễm” (The Trinity 3:4 [A.D. 386]).

Thánh Ambrose thành Milan

“ Noi gương người [Maria], những người mẹ thánh thiện, người mà trong người, người con yêu dấu đáng mến đã đặt một gương mẫu của nhân đức làm mẹ; vì không phải bạn có những người con đáng yêu [hơn Chúa Giêsu], cũng không phải vì Đức Trinh Nữ tìm thấy vui mừng để sinh con khác” (Letters 63:111 [A.D. 388]).

Thánh Giáo Hoàng Siricius I

“Ngài có lý do để khiếp sợ với tư tưởng cho rằng việc sinh nở nữa có thể là vấn đề từ cung lòng đồng trinh ở đó Đức Kitô được sinh ra theo xác thể. Vì Chúa Giêsu sẽ không bao giờ chọn để sinh ra bở một trinh nữ nếu Ngài đã không thẩm định rằng người trinh nữ ấy quá dễ dàng khi để mình ra ô uế với hạt giống của giao hợp con người nơi sinh của thân xác Chúa, nơi đó là cung đình của vua vĩnh cửu” (Letter to Bishop Anysius [A.D. 392]).

Thánh Augustine

“Được sinh ra bởi một Trinh Nữ, người đã chọn vẫn là một Trinh Nữ ngay cả trước khi biết ai được người sinh ra, Chúa Kitô đã muốn đón nhận sự đồng trinh hơn là áp đặt nó. Và Ngài đã muốn sự đồng trinh là chọn lựa tự nguyện ngay trong người nữ mà Ngài đã đón nhận hình hài của một người nô lệ”.

“Đây không phải là mặt trời hữu hình, nhưng Đấng Tạo Dựng vô hình, Ngài đã thánh hóa ngày đó cho chúng ta, khi Mẹ Đồng Trinh, hoài thai trong dạ và cùng với sự đồng trinh của mẹ, mang Người vào, và tạo nên hình hài cho chúng ta, do Đấng, khi Ngài trở nên hữu hình, cả mẹ cũng đã được sáng tạo. Một Trinh Nữ chịu thai, một Trinh Nữ mang thai, một Trinh Nữ sinh con, và một Trinh Nữ trọn đời. Hỡi con người, tại sao lại hoang mang về điều này? (Sermons 186:1 [A.D. 411]).

“Người dị giáo gọi những người chống đối Maria 2 là những người chống lại sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria, và quả quyết rằng sau khi sinh Đức Kitô, mẹ đã ăn ở với chồng của mình” (Heresies 56 [A.D. 428]).

Leporius

“Vì vậy, chúng tôi tuyên xưng rằng Chúa và Thiên Chúa chúng tôi, Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Chúa Cha từ trước muôn đời, và trong thời gian đã mãn, bởi phép Chúa Thánh Thần làm người và sinh bởi Đức Maria trọn đời đồng trinh” (Document of Amendment 3 [A.D. 426]).

Thánh Cyrilô thành Alexandria

“Ngôi Lời tự mình, xuống trong cung lòng Trinh Nữ Rất Thánh, nhận lấy cho chính mình ngôi đền thờ từ vật liệu của Đức Trinh Nữ và làm người như được nhận thấy một cách bề ngoài, trong khi một cách bên trong Ngài là Thiên Chúa thật. Vì thế, Ngài gìn giữ Mẹ mình đồng trinh ngay cả sau khi sinh” (Against Those Who Do Not Wish to Confess That the Holy Virgin is the Mother of God 4 [A.D. 430]).

Thánh Giáo Hoàng Leo I

“Nguyên thủy của Ngài [Đức Kitô] thì khác nhau, nhưng bản tính [con người] thì giống nhau. Phong tục và tập quán con người thiếu sót, nhưng bởi quyền năng một Trinh Nữ đã thụ thai, một Trinh Nữ đã sinh con, và Trinh Nữ vẹn toàn” (Sermons 22:2 [A.D. 450]).

NIHIL OBSTAT
: I have concluded that the materials
presented in this work are free of doctrinal or moral errors.
Bernadeane Carr, STL, Censor Librorum, August 10, 2004


IMPRIMATUR
: In accord with 1983 CIC 827
permission to publish this work is hereby granted.
+Robert H. Brom, Bishop of San Diego, August 10, 2004
_______
Ghi chú của người dịch:

1.Theo truyền thống, Ngụy Kinh là những tác phẩm coi như Thánh Kinh được viết bở các tông đồ Giacôbê và Giuđa... Tuy những tác phẩm này không được công nhận vào bộ Thánh Kinh, nhưng nội dung nó cũng bao gồm những chứng tích giá trị về Chúa Giêsu, về Đức Mẹ. Thí dụ tài liệu mà nhiều nhà nghiên cứu và giáo phụ dùng để bênh vực cho sự đồng trinh của Đức Mẹ trong khảo cứu này được trích dẫn từ Ngụy Kinh của Thánh Giacôbê (The Protoevangelium of James).

2. Antidicomarianites (Greek ἀντιδικοµαριανῖται, literally “opponents of Mary”. Những người chống đối và phủ nhận Đức Maria trọn đời đồng trinh.

3. Dấu hiệu mà theo truyền thống vẫn cho rằng cây gậy của Giuse đã nở hoa trong số tất cả các cây gậy của những người đàn ông khác được để chung ngày hôm đó. Đây cũng là dấu chỉ vẫn thấy trên các hình vẽ về Thánh Giuse, ngài luôn cằm một nhánh khô nở hoa.

4. Câu nói này cũng được Phúc Âm Luca ghi lại trong ngày truyền tin khi Maria trả lời Tổng Thần Gabriel: “Maria hỏi lại thiên thần, việc ấy sẩy ra thế nào được, “vì tôi giữ mình đồng trinh” (Luc 1:34)

5. Helvidius hay còn gọi là Helvetius, là một tác giả trước tác trước năm 383. Ông chủ trương chống lại Đức Maria trọn đời đồng trinh.