Kính Chào anh em trong danh Chúa Giê-su.
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi vì tôi được có cơ hội làm chứng về Chúa trong ơn cứu rồi của Ngài.
Tôi xin giới thiệu tôi là một cơ đốc nhân Tin Lành tin nơi Chúa Giê-su, được diễn đàn chấp nhận là thành viên của diễn đàn mới đây.
Tôi biết rằng đã lâu nay Công Giáo các bạn từ chối và cho rằng kinh thánh Tin Lành không xác thực là văn bản được chấp nhận của người Công Giáo các bạn nên tôi không muốn lấy kinh thánh ra để biện luân với các bạn vì như thể sẽ không có kết quả gì.
Mục đích của tôi viết bài này để kêu gọi anh em nhìn nhận lại niềm tin của mình trong Chúa Giê-su.
Kinh Thánh trong Giăng 6:13 có chép : '' 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. ''.
- kinh thánh chỉ nói về bà Mari mang thai Chúa khi còn đồng trinh, và khi Chúa chịu đóng đinh bà có ở đó, rồi khi Chúa chết bà thăm mộ và gặp thiên sứ Ngài và phán với bà cùng người theo bà rằng Chúa đã sống lại. Nhưng về các sách sau cho đến Khải Huyền không còn nhắc đến bà nữa, nhất là ngày Chúa trở lại không hề nhắc đến bà, nếu bà là nhân vật quan trọng chúng ta phải tin và tôn kính thì lời Chúa sẽ chỉ dạy cho chúng ta phải tôn kính Mari như tôn kính Chúa Giê-su rồi. Trong sách khải huyền nói về ngày Chúa Giê-su trở lại lần 2 để chấm dứt thế gian và ban thưởng là thiên đàng cho ai tin vào Chúa Giê-su mà thôi.
Lời Chúa chép rằng :

khải huyền 3 : 20-22 : 20 Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.
Thưa các vị Linh Mục cùng hết thảy anh em Công Giáo, xin hãy xem xét vì nếu chúng ta tin và chịu cực khổ lắm thay mà lại không được cứu khi ngày Chúa đến thì chúng ta là người khổ nạn nhất. Vì hễ ai xưng tội mình trước Chúa Giê-su, ăn năn trở về với Ngài thì Chúa sẽ ngự vào lòng chúng ta, nghe những lời cầu nguyện chúng ta và ban cho chúng ta nếu lời cầu nguyện đó đẹp ý Ngài.
Xin các anh em hãy mở lòng mình và xem đoạn video này là lời Chúa muốn anh em hãy chỉ tin vào Chúa Giê-su mà thôi thì anh em sẽ được cứu khi ngày Chúa đến. Vì nếu không bởi Ngài là Chúa Giê-su thì chúng ta không thể đến gần Đức Chúa Trời được
Xin anh em hãy dành ít phút để xem video này, tôi không có ý gây phân rẽ nội bộ trong anh em hay biện luận cùng anh em vì Chúa dạy rằng chúng ta không nên cãi vả cách vô ích, vì tôi đang làm chứng cho anh em để anh em cũng được cứu như tôi, rất mong các Linh Mục cùng toàn thể anh em Công giáo dành chút ít thời gian để xem đoạn video này. Cảm ơn anh em
https://www.youtube.com/watch?v=wsnnu9K4VTg