Lễ Các Đẳng Linh Hồn 02/11

Nhập lễ: Ca Nhập Lễ mp4

Download File


Ca Nhập lễ

Download File


Chúa nhân từ mp3

Download File


Linh hồn con khao khát mp4

Download File


Như Đức Kitô mp4

Download File


Niềm hy vọng hằng sống mp4

Download File


Tôi thâm tín mp4

Download File


Trước nhan Ngài mp4

Download File


Từ nơi ngục hình mp4

Download File


Từ vực sâu

Download File


Vì danh Chúa mp4

Download File


Xin Chúa mở cửa thiên đàng mp4

Download File


Xin Chúa thương mp3

Download File


Đáp ca Lễ Nhất : Chúa chăn dắt tôi mp4

Download File


Lễ cầu hồn 1 mp4

Download File


Lễ cầu hồn 1 mp4

Download File


Lễ các Đẳng mp4

Download File


Suối nguồn nghỉ ngơi mp4

Download File


Thánh vịnh 22 mp3

Download File


Thánh vịnh 22 mp4

Download File


Thánh vịnh 22 mp3

Download File


Thánh vịnh 22 mp3

Download File


Tôi chẳng thiếu chi mp4

Download File


Tôi chẳng thiếu thốn chi mp4

Download File


Lễ Nhì : Cầu hồn an táng

Download File


Con nâng hồn lên mp4

Download File


Lễ cầu hồn 2 mp4

Download File


Tôi vươn linh hồn lên mp4

Download File


Thánh vịnh 24 mp3

Download File


Thánh vịnh 24 mp3

Download File


Vươn hồn lên tới Chúa

Download File


Lễ Ba : Ánh sáng cứu độ mp4

Download File


Chúa là sự sống

Download File


Lễ cầu hồn 3 mp4

Download File


Lễ cầu hồn mp4

Download File


Thánh vịnh 26 mp3

Download File


Thánh vịnh 26 mp4

Download File


Thánh vịnh 26 mp3

Download File


Thánh vịnh 26 mp3

Download File


Trong cõi nhân sinh

Download File


Dâng lễ : Của lễ đền tội mp4

Download File


Dâng cầu

Download File


Dâng Chúa các linh hồn

Download File


Dâng lễ cầu hồn

Download File


Dâng lễ cầu hồn

Download File


Đây bánh rượu mp3

Download File


Lễ dâng các linh hồn mp3

Download File


Quê hương hy vọng mp4

Download File


Hiệp lễ :
Lễ Nhất : Bánh hằng sống mp4

Download File


Lương thực trường sinh mp4

Download File


Mình Máu Chúa ban mp4

Download File


Ta là bánh bởi trời mp4

Download File


Ta là Bánh Hằng Sống mp3

Download File


Lễ Hai : Lạy Ngài xin nhớ đến con mp4

Download File


Lễ Ba: Hy lễ cuối cùng mp3

Download File


Lời nguyện tế hiến

Download File


Lời nguyện tế hiến 3 mp4

Download File


Hiệp lễ chung
Cầu hồn mp4

Download File


Hy vọng vào Ngài mp3

Download File


Sự sống thay đổi mà không mất đi mp3

Download File


Trông cậy Chúa mp3

Download File


Thánh vịnh 129

Download File


Từ trần gian mp3

Download File


Từ vực thẳm mp3

Download File


Vực sâu tối tăm mp4

Download File


Xin Ngài thương con mp3

Download File


Kết lễ : Mẹ có thấu mp3

Download File


Nữ Vương luyện tội mp3

Download File


Từ chốn luyện hình mp4

Download File


Xin thương các linh hồn

Download File