SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Số Tháng 11 Năm 2018

(từ 01-15)

MẸ MARIA ÐẤNG ĐÁNG TÔN TRỌNG
4Ý CẦU NGUYỆN C ầ u cho vi ệ c ph ụ c v ụ hoà bình: Xin cho ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại lướt thắng thứ ngôn ngữ của đối đầu, xung khắc. GIÁO HUẤN Giáo H ộ i ph ả i b ắ t chư ớ c nhân đ ứ c c ủ a M ẹ Maria . Tuy nhiên, Giáo Hội, qua con người của Ðức Nữ Trinh, đã đạt tới sự toàn thiện làm cho mình nên thanh sạch và vẹn tuyền (x. Ep 5,27), nhưng Kitô hữu vẫn còn phải cố gắng chiến thắng tội lỗi để tiến trên đường thánh thiện. Vì thế, họ ngước mắt nhìn lên Ðức Maria là một mẫu gương nhân đức sáng ngời cho toàn thể cộng đoàn những người được chọn. Nhờ thành kính tưởng nhớ Ðức Maria và chiêm ngưỡng Ngài dưới ánh sáng của Ngôi Lời nhập thể, Giáo Hội cung kính tiến sâu hơn vào mầu nhiệm cao thẳm, tức là mầu nhiệm nhập thể, và nên giống Phu Quân mình ngày một hơn. Thực vậy, Ðức Maria đã mật thiết gắn liền với lịch sử cứu rỗi, và có thể nói là Ngài đã qui tụ và phản chiếu nơi mình những đòi hỏi cao cả nhất của đức tin, và khi các tín hữu nghe rao giảng về Ngài và tôn sùng Ngài, họ được Ngài mời gọi đến kết hiệp với hy lễ của Con Ngài và yêu mến Chúa Cha. Phần Giáo Hội càng tìm kiếm vinh quang Chúa Kitô càng nên giống Khuôn Mẫu cao cả của mình, nhờ luôn tiến tới trong đức tin, đức cậy, đức mến, và tìm kiếm cùng vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Do đó, trong công cuộc tông đồ, Giáo Hội có lý để nhìn lên Ðấng đã sinh Chúa Kitô là người được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần và được Ðức Nữ Trinh sinh ra để, nhờ Giáo Hội, cũng sinh ra và lớn lên trong lòng các tín hữu. Ðời sống của Ðức Nữ Trinh là một gương sáng của tình mẫu tử thắm thiết. Tình mẫu tử ấy phải là động lực của tất cả những ai cộng tác vào sứ mệnh tông đồ của Giáo Hội để tái sinh nhân loại. (Công đồng Vatican II, Hi ế n ch ế Lumen Gentium, số 65)

5GIỜ KINH GIA ĐÌNH Có th ể dùng n ộ i san C Ứ LÀM THEO v ớ i Gi ờ Kinh Gia Đình

Gia đình có th ể c ầ u nguy ệ n vào gi ờ thu ậ n ti ệ n. Ch ọ n 1 trong 2 m ẫ u dư ớ i đây ho ặ c 1 m ẫ u khác tương t ự : MẪU 1 1. Dấu Thánh Giá 2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần 3. Đọc kinh: Tin - Cậy - Mến 4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội 5. Đọc Tin Mừng theo ngày 6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO 7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương 8. Hát một bài về Đức Mẹ. MẪU 2 1. Dấu Thánh Giá 2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần 3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình 4. Đọc Tin Mừng theo ngày 5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO 6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ. Có th ể lầ n h ạ t 1 ch ụ c theo g ợ i ý, ho ặ c 2 ch ụ c... 5 ch ụ c tu ỳ đi ề u ki ệ n và th ờ i gian c ủ a m ỗ i gia đình.6THƯ CỦA ĐẶC TRÁCHTháng 11 hằng năm nêu cao tinh thần “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”... Giáo Hội tha thiết mời gọi con cái tỏ lòng thảo hiếu mà sốt sắng dâng những hy sinh, những chuỗi Mân Côi, đặc biệt là dâng Thánh Lễ để cầu cho các linh hồn tổ tiên, ông bà nội ngoại và thân nhân... Mẹ Maria là Nữ Vương Thiên Đàng. Mẹ có uy quyền trước toà của Thiên Chúa. Khi khẩn cầu Mẹ đoái nhìn đến bản thân cũng như người thân yêu của mình đang lầm than khốn khổ ở chốn trần gian hay trong chốn u sầu luyện ngục, chúng ta sẽ được Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót chạnh lòng trắc ẩn. Hơn ai hết, Mẹ hiểu được nỗi thống khổ của các linh hồn thân yêu của chúng ta nơi luyện ngục. Các linh hồn đang cần đến sự trợ giúp của chúng ta bằng lời cầu nguyện... Lạy Mẹ, xin Mẹ ấp ủ chúng con trong trái tim từ ái của Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa đoái thương đến chúng con, đặc biệt là các linh hồn đang bị giam cầm trong lửa luyện ngục. Amen. Đặc trách Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

701.11.2018 Thứ Năm Đầu Tháng CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng Mt 5,1-12a “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao” (Mt 5,12a). Như Mẹ: Mẹ Maria và các thánh đã chọn con đường bát phúc của Tin Mừng. Họ là những người mang đủ khuôn mặt: nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, khao khát, xót thương, trong sạch, hòa bình, bị bách hại. Hãy ý thức rằng Chúa sẽ chúc phúc và ban phần thưởng cho những ai yêu mến Người. Với Mẹ: Con đường vinh quang nào chẳng phải bước qua khổ giá. Lạy Chúa, chúng con cũng ước ao sống con đường bát phúc theo chân Chúa, để qua cõi đời này, chúng con được hưởng vinh phúc với Chúa trên Nước Trời. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, xin giúp chúng con biết sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa trong mọi thử thách đau khổ của cuộc đời. Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).802.11.2018 Thứ Sáu Đầu Tháng LỄ CÁC ĐẲNG Ga 6,37-40 “Ý c ủ a Cha tôi là t ấ t c ả nh ữ ng ai th ấ y ngư ờ i Con và tin vào ngư ờ i Con, thì đư ợ c s ố ng muôn đ ờ i, và tôi s ẽ cho h ọ s ố ng l ạ i trong ngày sau h ế t” (Ga 6,40). Như Mẹ: Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã mặc khải cho chúng ta một phương cách để có được sự sống đời đời, đó là tin vào Người Con. Hãy lắng nghe và thực hành những lời Người dạy bảo mà tin vào Người. Với Mẹ: Chúa là nguồn mạch sự sống, xin cho chúng con khi đang sống ở trần gian này, luôn luôn khao khát tìm kiếm sự sống trường tồn nơi Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho các linh hồn nơi luyện ngục sớm được hưởng ánh tôn nhan rạng ngời của Thiên Chúa, và xin cho chúng con cũng luôn biết sống trong hy vọng như Mẹ xưa kia. Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).903.11.2018 Thứ Bảy Đầu Tháng Th. Martinô de Porres, ts Lc 14,7-11 “Vì phàm ai tôn mình lên s ẽ bị h ạ xu ố ng; ai h ạ mình xu ố ng s ẽ đư ợ c tôn lên” (Lc 14,11). Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn nói đến thái độ khiêm nhường. Sự khiêm nhường là sự nhận biết con người thật của mình. Nhận biết con người thật mới giúp ta sống đúng với giá trị của mình mà không kiêu ngạo, không giả dối; và đồng thời nhận biết Thiên Chúa là Chúa cả trời đất. Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhìn ra được con người thật của mình để chúng con có thể sống đúng tương quan với người khác và với Chúa, nhờ thế chúng con biết sống khiêm nhường và thành thật hơn. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban ơn cho chúng con biết noi gương Mẹ mà luôn biết sống khiêm nhường thật trong lòng. Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).

1004.11.2018 Chúa Nhật 31 TN – Năm B Thánh vịnh tuần 3 Mc 12,28b-34 Đi ề u răn hàng đ ầ u là: “Ngươi ph ả i yêu m ế n Đ ứ c Chúa, Thiên Chúa c ủ a ngươi, h ế t lòng, h ế t linh h ồ n, h ế t trí khôn và h ế t s ứ c l ự c ngươi” (Mc 12,30). Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng dựng nên mọi loài mọi vật, hay nói cách khác, Thiên Chúa là Cha của mọi loài mọi vật. Ngài là Đấng duy nhất và chân thật, là Đấng toàn năng và toàn thiện. Vì thế, Ngài xứng đáng được yêu mến trên hết mọi loài và mọi vật. Ngài phải được con người chúng ta yêu mến với hết cả tron người con người của mình gồm cả linh hồn lẫn thân xác. Với Mẹ: Lạy Cha là Chúa cả muôn loài, xin biểu lộ lòng nhân hậu và tình xót thương trên loài người người chúng con là loài yếu đuối và đầy tội lỗi. Xin đón nhận hết thảy chúng con. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, Mẹ là người yêu mến Thiên Chúa nhất, xin bồi dưỡng lòng mến của chúng con đối với Đức Chúa Trời. Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).1105.11.2018 Thứ Hai Tuần 31 TN Lc 14,12-14 “Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù” (Lc 14,13). Như Mẹ: Lòng bác ái thương người không chỉ giới hạn trong gia đình, hàng xóm láng giềng nhưng phải mở rộng ra với tất cả mọi người, nhất là những người nghèo khổ trong xã hội. Hãy thi ân cho người khác mà không cần đáp trả, giúp đỡ người khác mà không cần tính toán. Với Mẹ: Chúa muốn chúng con yêu người khác như chính Chúa vì tình yêu đích thật phải phát xuất từ lòng chân thành vô vị lợi. Xin mở lòng ích kỷ hẹp hòi của chúng con để chúng con sẵn sàng yêu thương mọi người. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, xin giúp chúng con luôn sống chân thành quảng đại bằng một tình yêu chân thành và vô vị lợi. Xin cho chúng con biết trao ban những ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng con. Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).

126.11.2018 Thứ Ba Tuần 31 TN Lc 14,15-24 “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 14,15). Như Mẹ: Hạnh phúc Nước Trời được Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người, không phân biệt ai. Nếu chúng ta nhận ra ân ban quý báu này, mỗi người hãy luôn sẵn sàng tham dự vào bàn tiệc vui của Nước Trời. Còn sự cứng lòng và từ chối là dấu chỉ cho thấy thái độ khước từ ơn cứu độ Chúa ban. Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra những ân huệ mà Chúa đã ban tặng: ân huệ diễm phúc được làm con Chúa, được mời vào dự tiệc vui với Ngài trên thiên đàng. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, mỗi lần tham dự thánh lễ, xin cho chúng con biết cảm nếm được mầu nhiệm Nước Trời. Xin cho chúng con biết quý trọng ân huệ cao cả từ Thánh Thể để khỏi bị loại ra khỏi bàn tiệc Nước Trời. Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).1307.11.2018 Thứ Tư Tuần 31 TN Lc 14,25-33 “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,27). Như Mẹ: Bài học của người làm môn đệ Chúa Giêsu là hãy vác thập giá đi theo Ngài. Ngài không chỉ mời gọi môn đệ vác thập giá, nhưng chính Ngài đã vác thập giá trước để nêu gương cho chúng ta bắt chước. Thập giá minh chứng tình yêu. Thập giá đời mình là từ bỏ chính mình và chấp nhận thánh ý Chúa Cha. Với Mẹ: Chúa không ban thập giá quá sức chịu đựng cho những ai yêu mến Ngài. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con biết can đảm vác thập giá mình hằng ngày mà đi theo Ngài. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, người môn đệ Chúa mang thập giá là chấp nhận con người mình, là từ bỏ để biết hy sinh, yêu thương và tha thứ. Xin cho chúng con biết đón nhận và hãnh diện về thập giá của đời mình. Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).1408.11.2018 Thứ Năm Tuần 31 TN Lc 15,1-10 “Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15,10). Như Mẹ: Thiên Chúa đầy lòng yêu thương và nhân hậu. Người hiện thân qua người con yêu dấu là Đức Giêsu Kitô để tìm kiếm chúng ta. Ngài sẵn sàng đón nhận chúng ta đang khi chúng ta còn là tội nhân. Có người nào như Thiên Chúa là Đấng luôn hết lòng vì chúng ta? Với Mẹ: Con muốn trở về với Chúa sau quãng đời hoang tàn. Nơi trái tim Chúa, con lại khám phá ra giá trị của bản thân con đáng quý biết chừng nào. Xin mở rộng lòng con, để con biết đón nhận Chúa là tình yêu của đời con. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin giúp con sám hối thật lòng vì tội lỗi con đã xúc phạm đến Chúa. Đã bao lần con phạm tội nhưng rồi vẫn luôn luôn được Chúa thứ tha. Xin giúp con can đảm đứng dậy sau mỗi lần ngã sa. Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).1509.11.2018 Thứ Sáu Cung hiến TĐ LATERANO, lễ kính Ga 2,13-22 “Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2,16). Như Mẹ: Đền thờ là nơi thánh thiêng, là nơi Thiên Chúa ngự. Nơi đây, mọi người được mời gọi, quy tụ lại để gặp gỡ, tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa. Mỗi người là một đền thờ, và mỗi gia đình cũng là một đền thờ cho Chúa ngự trị. Tâm hồn có sạch, gia đình có tha thiết thì Chúa mới có thể ngự vào được. Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con hãy siêng năng đến với Chúa để tôn thờ Ngài. Xin cho chúng con biết dành thời giờ và siêng năng tham dự thánh lễ, để được kết hợp với Chúa bằng một tình yêu chân thành. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, chính bản thân mỗi người chúng con là một đền thờ cho Chúa ngự. Xin giúp chúng con biết tránh xa tội lỗi để tâm hồn chúng con thực sự là ngôi nhà cho Chúa ngự vào. Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).

1610.11.2018 Thứ Bảy Th. Lêô Cả, gh-tsht Lc 16,9-15 “Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16,13). Như Mẹ: Thiên Chúa muốn chúng ta không để mình quỵ lụy dưới sức mạnh của đồng tiền, vốn làm tăng dục vọng ham muốn và làm điên đảo bao người. Trái lại, Người mời gọi chúng ta hãy dùng tiền bạc và của cải đời này, để tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho tha nhân. Với Mẹ: Chúa không muốn chúng con trở thành nô lệ cho đồng tiền nhưng Ngài muốn chúng con được tự do để kiếm tìm và phụng sự Ngài. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, bước theo Chúa là một chọn lựa dứt khoát, hoặc làm tôi Thiên Chúa hoặc làm tôi tiền của. Xin giúp chúng con sống trên đời này, trong khi làm việc để nuôi sống bản thân, thì cũng biết lo tìm kiếm điều cao cả nhất là yêu mến và phụng sự Thiên Chúa là nguồn gốc mọi loài. Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).

1711.11.2018 Chúa Nhật 32 TN – Năm B Thánh vịnh tuần 4 Mc 12,38-44 “ Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết ” (Mc 12,43). Như Mẹ: Chúa Giêsu từng nói: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,7). Hôm nay, Chúa cho chúng ta thấy rõ thế nào là lòng nhân đáng dâng lên Thiên Chúa, được Người chấp nhận và làm vui lòng Người: đó là tự nguyện dâng hiến cho Thiên Chúa tất cả những gì mình có, kể cả ý riêng và mạng sống của mình. Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa thấu hiểu lòng con người của chúng con. Xin Chúa lấp đầy tâm hồn chúng con tình yêu của Chúa, lòng nhiệt thành đối với công việc trong nhà của Chúa. Chúng con cũng xin dâng cho Chúa những gì thuộc về chúng con. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin cho chúng con biết phân biệt và thực hiện những điều thật sự vinh danh Chúa và mang lại lợi ích vĩnh cửu cho chúng con và cho tha nhân. Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).

1812.11.2018 Thứ Hai Th. Josaphat, gm-tđ Lc 17,1-6 “Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận thì hãy tha cho nó” (Lc 17,3). Như Mẹ: Chúng ta phải biết sửa dạy lẫn nhau, góp sức xây dựng với nhau trong yêu thương quảng đại. Cuộc sống thường ngày không tránh khỏi những va chạm, lỗi lầm nên sự tha thứ rất cần thiết. Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy quảng đại tha thứ không ngừng, để từ đó, chúng ta cũng được thứ tha. Với Mẹ: Lạy Chúa, mỗi khi anh em xúc phạm đến con, xin cho con luôn nhớ đến kinh Lạy Cha mà Chúa đã dạy con: “xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, tha thứ là điều rất khó nếu như con không biết tập tha thứ trong những biến cố nhỏ mọn hằng ngày. Xin cho con luôn biết tha thứ để tâm hồn con luôn được cảm thấy bình an. Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).1913.11.2018 Thứ Ba Tuần 32 TN Lc 17,7-10 “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10). Như Mẹ: Mỗi người chúng ta đều là đầy tớ của Chúa. Hãy để Ngài làm việc nơi mình. Hãy để Ngài sử dụng mình vào công việc của Ngài. Thiên Chúa luôn biểu dương tình thương của Ngài nơi những ai biết đặt tin tưởng và phó thác tất cả cho Ngài. Với Mẹ: Dù trong cương vị nào, chúng con vẫn mãi là tôi tớ của Chúa. Lạy Chúa, chúng con muốn trở nên khiêm cung nhỏ bé, tin tưởng phó thác để Chúa sử dụng chúng con như khí cụ bình an và yêu thương của Chúa. Xin Chúa làm cho cuộc đời chúng con nên lời tạ ơn Ngài. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, trong biến cố truyền tin, Mẹ tự xưng là “nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa”, xin dạy chúng con làm việc không phải vì vinh quang bản thân nhưng chỉ tìm vinh quang cho Thiên Chúa mà thôi. Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).2014.11.2018 Thứ Tư Tuần 32 TN Lc 17,11-19 “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?” (Lc 17,17). Như Mẹ: Tâm tình tạ ơn không chỉ là nét đẹp của đời sống nhân văn mà con là giá trị cao quý của tâm tình đức tin: Chúa Giêsu đánh giá cao lòng biết ơn qua biến cố Ngài chữa lành mười người bị phong hủi nhưng chỉ có duy nhất người Samaria ngoại đạo quay trở lại tạ ơn Ngài và chúc tụng Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta có thường tạ ơn Thiên Chúa không? Với Mẹ: Lạy Chúa, “được tạ ơn Chúa lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời”. Xin cho chúng con luôn biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin dạy chúng con biết nhận ra muôn vàn ân huệ Chúa thương ban cho chúng con để chúng con biết sống trong sự biết ơn Ngài. Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).2115.11.2018 Thứ Năm Th. Alberto Cả, gm-tsht Lc 17,20-25 “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,21). Như Mẹ: Thiên Chúa không chỉ đến trong ngày tận cùng của thế giới, mà đang đến giữa cuộc đời chúng ta qua những dấu chỉ. Thật thế, tất cả những biến cố trong cuộc đời, dù vui hay buồn đều là những tín hiệu của Thiên Chúa báo cho chúng ta. Điều quan trọng nhất là trong những biến cố ấy, Chúa vẫn luôn ở cùng chúng ta. Với Mẹ: Dù thời gian Xuân-Hạ-Thu-Đông cứ xoay vần chuyển vận, dù đời chúng con bao lắm thăng trầm, thì lạy Chúa, xin luôn đồng hành với chúng con, chúng con luôn cần đến Ngài. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, thời gian cứ trôi đi và cuộc sống này chẳng có gì níu kéo hay cầm giữ lại được. Xin giúp chúng con chẳng trông chờ một điều gì khác ngoài chính Chúa là hạnh phúc của cuộc đời chúng con. Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).