SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 11 Năm 2018

(Từ 16-30)

MẸ MARIA ÐẤNG ĐÁNG TÔN TRỌNG
4Ý CẦU NGUYỆN C ầ u cho vi ệ c ph ụ c v ụ hoà bình: Xin cho ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại lướt thắng thứ ngôn ngữ của đối đầu, xung khắc. GIÁO HUẤN Giáo H ộ i ph ả i b ắ t chư ớ c nhân đ ứ c c ủ a M ẹ Maria . Tuy nhiên, Giáo Hội, qua con người của Ðức Nữ Trinh, đã đạt tới sự toàn thiện làm cho mình nên thanh sạch và vẹn tuyền (x. Ep 5,27), nhưng Kitô hữu vẫn còn phải cố gắng chiến thắng tội lỗi để tiến trên đường thánh thiện. Vì thế, họ ngước mắt nhìn lên Ðức Maria là một mẫu gương nhân đức sáng ngời cho toàn thể cộng đoàn những người được chọn. Nhờ thành kính tưởng nhớ Ðức Maria và chiêm ngưỡng Ngài dưới ánh sáng của Ngôi Lời nhập thể, Giáo Hội cung kính tiến sâu hơn vào mầu nhiệm cao thẳm, tức là mầu nhiệm nhập thể, và nên giống Phu Quân mình ngày một hơn. Thực vậy, Ðức Maria đã mật thiết gắn liền với lịch sử cứu rỗi, và có thể nói là Ngài đã qui tụ và phản chiếu nơi mình những đòi hỏi cao cả nhất của đức tin, và khi các tín hữu nghe rao giảng về Ngài và tôn sùng Ngài, họ được Ngài mời gọi đến kết hiệp với hy lễ của Con Ngài và yêu mến Chúa Cha. Phần Giáo Hội càng tìm kiếm vinh quang Chúa Kitô càng nên giống Khuôn Mẫu cao cả của mình, nhờ luôn tiến tới trong đức tin, đức cậy, đức mến, và tìm kiếm cùng vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Do đó, trong công cuộc tông đồ, Giáo Hội có lý để nhìn lên Ðấng đã sinh Chúa Kitô là người được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần và được Ðức Nữ Trinh sinh ra để, nhờ Giáo Hội, cũng sinh ra và lớn lên trong lòng các tín hữu. Ðời sống của Ðức Nữ Trinh là một gương sáng của tình mẫu tử thắm thiết. Tình mẫu tử ấy phải là động lực của tất cả những ai cộng tác vào sứ mệnh tông đồ của Giáo Hội để tái sinh nhân loại. (Công đồng Vatican II, Hi ế n ch ế Lumen Gentium, số 6

THƯ CỦA ĐẶC TRÁCHTháng 11 hằng năm nêu cao tinh thần “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”... Giáo Hội tha thiết mời gọi con cái tỏ lòng thảo hiếu mà sốt sắng dâng những hy sinh, những chuỗi Mân Côi, đặc biệt là dâng Thánh Lễ để cầu cho các linh hồn tổ tiên, ông bà nội ngoại và thân nhân... Mẹ Maria là Nữ Vương Thiên Đàng. Mẹ có uy quyền trước toà của Thiên Chúa. Khi khẩn cầu Mẹ đoái nhìn đến bản thân cũng như người thân yêu của mình đang lầm than khốn khổ ở chốn trần gian hay trong chốn u sầu luyện ngục, chúng ta sẽ được Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót chạnh lòng trắc ẩn. Hơn ai hết, Mẹ hiểu được nỗi thống khổ của các linh hồn thân yêu của chúng ta nơi luyện ngục. Các linh hồn đang cần đến sự trợ giúp của chúng ta bằng lời cầu nguyện... Lạy Mẹ, xin Mẹ ấp ủ chúng con trong trái tim từ ái của Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa đoái thương đến chúng con, đặc biệt là các linh hồn đang bị giam cầm trong lửa luyện ngục. Amen. Đặc trách Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP. THƯ CỦA ĐẶC TRÁCHTháng 11 hằng năm nêu cao tinh thần “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”... Giáo Hội tha thiết mời gọi con cái tỏ lòng thảo hiếu mà sốt sắng dâng những hy sinh, những chuỗi Mân Côi, đặc biệt là dâng Thánh Lễ để cầu cho các linh hồn tổ tiên, ông bà nội ngoại và thân nhân... Mẹ Maria là Nữ Vương Thiên Đàng. Mẹ có uy quyền trước toà của Thiên Chúa. Khi khẩn cầu Mẹ đoái nhìn đến bản thân cũng như người thân yêu của mình đang lầm than khốn khổ ở chốn trần gian hay trong chốn u sầu luyện ngục, chúng ta sẽ được Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót chạnh lòng trắc ẩn. Hơn ai hết, Mẹ hiểu được nỗi thống khổ của các linh hồn thân yêu của chúng ta nơi luyện ngục. Các linh hồn đang cần đến sự trợ giúp của chúng ta bằng lời cầu nguyện... Lạy Mẹ, xin Mẹ ấp ủ chúng con trong trái tim từ ái của Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa đoái thương đến chúng con, đặc biệt là các linh hồn đang bị giam cầm trong lửa luyện ngục. Amen. Đặc trách Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP. THƯ CỦA ĐẶC TRÁCHTháng 11 hằng năm nêu cao tinh thần “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”... Giáo Hội tha thiết mời gọi con cái tỏ lòng thảo hiếu mà sốt sắng dâng những hy sinh, những chuỗi Mân Côi, đặc biệt là dâng Thánh Lễ để cầu cho các linh hồn tổ tiên, ông bà nội ngoại và thân nhân... Mẹ Maria là Nữ Vương Thiên Đàng. Mẹ có uy quyền trước toà của Thiên Chúa. Khi khẩn cầu Mẹ đoái nhìn đến bản thân cũng như người thân yêu của mình đang lầm than khốn khổ ở chốn trần gian hay trong chốn u sầu luyện ngục, chúng ta sẽ được Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót chạnh lòng trắc ẩn. Hơn ai hết, Mẹ hiểu được nỗi thống khổ của các linh hồn thân yêu của chúng ta nơi luyện ngục. Các linh hồn đang cần đến sự trợ giúp của chúng ta bằng lời cầu nguyện... Lạy Mẹ, xin Mẹ ấp ủ chúng con trong trái tim từ ái của Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa đoái thương đến chúng con, đặc biệt là các linh hồn đang bị giam cầm trong lửa luyện ngục. Amen. Đặc trách Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
16.11.2018 Thứ Sáu Th. Margarita Scotland, tn Lc 17,26-37 “Cũng như thời ông Nôê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy” (Lc 17,26). Như Mẹ: Suy nghĩ về sự chết hay khi nhớ đến những người quá cố là tư thế tỉnh thức tích cực chờ đợi ngày giờ Thiên Chúa đến xét xử. Giờ chết của mỗi người là giờ bất ngờ, là ngày phán xét của người đó! Sống tỉnh thức là sống trong sự tin tưởng và hy vọng vào Đức Kitô. Với Mẹ: Chúa muốn chúng con phải luôn sẵn sàng tỉnh thức, vì chúng con biết rằng: đời người chóng qua như “hoa sớm nở chiều tàn”. Xin cho chúng con ý thức về thân phận yếu đuối bất toàn của mình mà cậy trông vào Ngài. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, chúng con không biết tương lai thế nào. Xin giúp chúng con sống trung thành tỉnh thức mỗi ngày để đón chờ Chúa đến. Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).2317.11.2018 Thứ Bảy Th. Êlisabet Hungary Lc 18,1-8 “Ch ẳ ng l ẽ Thiên Chúa l ạ i không minh xét cho nh ữ ng k ẻ Ngư ờ i đã tuy ể n ch ọ n, ngày đêm h ằ ng kêu c ứ u Ngư ờ i sao” (Lc 18,7). Như Mẹ: Thiên Chúa là Cha ở trên trời luôn hướng về chúng ta, lắng nghe mọi điều chúng ta kêu xin. Vì thế, hãy đến với Người qua những tâm sự, chia sẻ qua những tâm tình phó thác, tin tưởng và kiên trì như Chúa đã chỉ cho các môn đệ và cho chính mỗi người chúng ta. Với Mẹ: Chúa muốn chúng con hãy kiên nhẫn trong lời cầu. Ngay cả trong những lúc cam go nhất của cuộc đời, Người luôn hiện diện và sát cánh. Xin Chúa chiến đấu cùng chúng con để giải thoát chúng con khỏi mọi nỗi lo âu! Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, cầu nguyện là nhựa sống của tâm hồn. Xin dạy chúng con biết chuyên cần và kiên trì cầu nguyện bằng những tâm tình đơn sơ, khiêm tốn và tín thác mỗi ngày. Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).2418.11.2018 Chúa Nhật 33 TN – Năm B Thánh vịnh tuần 1 Mc 13,24-32 “ Thiên Chúa s ẽ t ậ p h ợ p nh ữ ng k ẻ đư ợ c Ngư ờ i tuy ể n ch ọ n t ừ b ố n phương ” (Mc 13,27). Như Mẹ: Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người. Khi đó, Con Người đầy quyền năng, ngự trong đám mây mà đến. Và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn. Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con luôn trông chờ ngày Chúa lại đến. Xin cho chúng con biết chuẩn bị sẵn sàng cho ngày ấy, bằng việc hăng say thực hành Lời Chúa dạy, sống yêu thương, bác ái với anh chị em xung quanh. Có như vậy, chúng con sẽ được Chúa “tập họp” trong ngày Ngài quang lâm. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, Mẹ là mẫu gương sống Lời Chúa. Xin dạy chúng con biết noi gương Mẹ, sống và đem Lời Chúa đến cho mọi người. Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. (Đọc 1 Kin h L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).2519.11.2018 Thứ Hai Thánh vịnh tuần 1 Lc 18,35-43 “Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi” (Lc 18,38). Như Mẹ: Anh mù tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu trước mặt mọi người bằng cách lớn tiếng kêu cầu, bất chấp sự cấm cản của những người chung quanh. Anh được sáng mắt vì anh đã đặt hết niềm tin của mình vào Chúa Giêsu, con vua Đavít. Nhờ đức tin sống động ấy, anh đã được Ngài thương cứu chữa. Với Mẹ: Chúa mời gọi chúng con duyệt lại đời sống của mình, đừng để bản thân rơi vào bóng tối tội lỗi. Chúng con tín thác vào Chúa, lạy Chúa Giêsu, xin kéo chúng con về ánh sáng của sự thật, tình thương và sự sống. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, xin cứu chữa chúng con khỏi u tối của tội lỗi, u tối của những suy nghĩ và u tối trong những cách hành xử thiếu tình thương với tha nhân. Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).2620.11.2018 Thứ Ba Tuần 33 TN Lc 19,1-10 “Này ông Giakêu, xuống mau đi vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” (Lc 19,5). Như Mẹ: Được tình thương của Chúa mời gọi, Giakêu bước ra khỏi vũng bùn sâu thẳm tăm tối và bắt đầu thay đổi cuộc đời. Qua Đức Giêsu, Thiên Chúa bày tỏ lòng nhân từ và xót thương. Chính tấm lòng yêu thương của Ngài đã làm thay đổi Giakêu, vì “Con người đến để tìm và cứu chữa những gì đã mất” (Lc 19,10b). Với Mẹ: Hình ảnh đổi mới của Giakêu gợi cho chúng con tâm tình khao khát gặp Chúa Giêsu. Nhờ ơn Chúa, tinh thần chúng con vượt qua tăm tối, đi vào trong niềm vui được cứu độ. Xin giúp chúng con kiên vững nhìn lên Chúa và ước muốn canh tân mỗi ngày. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, xin Mẹ đừng bao giờ để chúng con phải lìa xa Chúa Giêsu, Đấng cứu độ trần gian. Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).2721.11.2018 Thứ Tư Đức Mẹ dâng mình Mt 12,46-50 “Phàm ai thi hành ý muốn Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50). Như Mẹ: Đức Giêsu không bao giờ coi nhẹ tình cảm gia đình, Ngài lại càng không hề lãnh đạm với Mẹ và anh em của Ngài. Tuy nhiên, Ngài luôn đề cao mối liên hệ thiêng liêng trong niềm tin và lòng yêu mến theo Tin Mừng. Đó là những con người, đặc biệt là Mẹ Maria luôn luôn hết lòng biết lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Với Mẹ: Thiên Chúa mời gọi chúng con ý thức mình thực sự là anh chị em với Chúa khi chúng con biết noi gương Mẹ Maria, cố gắng sống “xin vâng” mỗi ngày để thi hành ý của Chúa Cha. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo của việc lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con luôn sẵn sàng thưa: “Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa.” Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).

2822.11.2018 Thứ Năm Th. Cécilia, tntđ Lc 19,41-44 “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19,42). Như Mẹ: Chúa Giêsu yêu thương dân thành Giêrusalem, nhưng họ đã cố tình chối bỏ Ngài để chạy theo những mê muội của trần gian. Ngài cảm thấy xót xa khi người ta chối bỏ tình yêu của Ngài. Ngài đã đến để cho họ tình yêu nhưng chính họ đã không nhận ra và đón nhận, nên họ phải chịu đau khổ. Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con cũng như dân thành Giêrusalem ngày xưa: cố tình chối bỏ Chúa để chạy theo những vật chất, quyền bính hay danh vọng trần gian. Xin cho chúng con biết hoán cải để nhận ra tình yêu của Ngài. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít, xin giúp chúng con luôn khao khát, nhận biết và đón nhận tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con biết thức tỉnh và từ bỏ đời sống tội lỗi để quay về với Ngài. Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).2923.11.2018 Thứ Sáu Th. Clemente I, ghtđ Lc 19,45-48 “Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp” (Lc 19,46). Như Mẹ: Thân xác chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần ngự trong thân xác ấy (x. 1Cr 3,16-17). Như vậy, ta hãy cẩn trọng canh giữ đền thờ tâm hồn khỏi mọi đam mê, dục vọng và năng tẩy rửa đền thờ ấy trong Ơn Chúa nhờ Bí Tích Hoà Giải. Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong một xã hội với nhiều cớ vấp phạm và gương mù gương xấu. Xin Chúa thương tiếp sức, để chúng con không mỏi mệt và nản lòng trước những khó khăn và cám dỗ. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu, Mẹ là Mẹ của mỗi người chúng con. Xin Mẹ thương che chở trong tình thương yêu dịu dàng của Mẹ, như xưa Mẹ đã làm đối với Chúa Giêsu. Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).3024.11.2018 Thứ Bảy CÁC THÁNH TĐVN, lễ trọng Lc 9,23-26 “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9,24). Như Mẹ: Các anh hùng tử đạo tại Việt Nam đã thể hiện đức tin kiên vững và tình bác ái Tin Mừng vì danh Chúa Kitô. Họ đã không hề chửi rủa, oán thù hay tìm cách báo oán, nhưng hết lòng trung thành vì lòng yêu mến Chúa Kitô cho đến hơi thở cuối cùng. Với Mẹ: Các thánh tử đạo đã can đảm tuyên xưng đức tin trước bạo quyền, Chúa muốn mời gọi chúng con luôn thể hiện niềm tin và tình yêu của mình vào Người theo gương các thánh tử đạo tại Việt Nam là cha ông của chúng con! Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, trước những khó nguy thử thách trong đời sống, xin cho chúng con luôn biết tín thác và tin tưởng vào tình yêu vô biên của Đức Chúa Trời. Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).3125.11.2018 Chúa Nhật 34 TN – Năm B CHÚA KITÔ VUA, lễ trọng Ga 18,33b-37 Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này là làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18,37c). Như Mẹ: Đức Giêsu phải luôn là trung tâm điểm đời sống của người môn đệ. Một cuộc đời không có Chúa Giêsu ở cùng là một cuộc đời bấp bênh. Ta phải xác tín như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi sống, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu-Vua vũ trụ, chúng con sấp mình tôn thờ Chúa, xin Chúa giúp chúng con đừng bao giờ đặt để một giá trị ngoại lai nào, hoặc một phương tiện hữu hạn nào,.. thay thế vị trí của Chúa trong lòng chúng con. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, xin ban cho chúng con lòng mến Chúa trên hết mọi sự và biết chọn Chúa làm trung tâm và gia nghiệp của đời sống chúng con. Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).3226.11.2018 Thứ Hai Thánh vịnh tuần 2 Lc 21,1-4 “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết” (Lc 21,3). Như Mẹ: Chúa cần tấm lòng hơn lễ vật. Bà goá nghèo trong bài Tin Mừng, bỏ ít tiền mà lại được Chúa khen, vì bà ta bỏ tiền nhưng với cả tấm lòng. Chúa Giêsu quý trọng những ai làm việc bác ái vì lòng mến Chúa chân thành hơn là vì danh giá hay khoe khoang. Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường sống phô trương, để cho người khác biết việc tốt mình làm. Thế thì còn gì là ơn ích nữa! Xin giúp chúng con ý thức việc tốt chúng con làm: không cần ai biết ngoài mình Chúa, và chính Chúa sẽ là phần thưởng đời đời cho chúng con. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin giúp chúng con gỡ bỏ những tật xấu còn đang thống trị trong con người của chúng con, để chúng con biết cho đi với thái độ vui vẻ, quảng đại và không mong được đáp đền. Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).3327.11.2018 Thứ Ba Tuần 34 TN Lc 21,5-11 “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước “ (Lc 21,7). Như Mẹ: Hình ảnh đền thờ Giêrusalem bị thiêu hủy gợi cho chúng ta về kiếp người phù du: nay còn mai mất. Chúng ta đang sống trong một thế giới luôn thay đổi. Mọi sự đều qua đi, sẽ chẳng còn thứ gì tồn tại. Chỉ có Thiên Chúa mới tồn tại đời đời. Với Mẹ: Lời Chúa luôn nhắc nhở mỗi người chúng con rằng chúng con có sống là sống cho Chúa và có chết cũng là chết cho Chúa. Nên dù sống, dù chết, xin cho chúng con luôn luôn thuộc về Ngài (x. Rm 14,8). Xin cho chúng con luôn nhận ra Ngài là Chúa tối cao của mọi loài. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin cho chúng con ý thức được sự tạm bợ mau qua ở đời này, để chúng con luôn luôn gắn bó và chỉ tìm kiếm những thực tại vĩnh cửu trên trời. Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).3428.11.2018 Thứ Tư Tuần 34 TN Lc 21,12-19 “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét” (Lc 21,17). Như Mẹ: Chúa Giêsu tiên báo về số phận của các môn đệ. Vì Ngài mà các ông sẽ bị bách hại, bị ghét bỏ ngay cả trong gia đình. Đó là cơ hội để các ông làm chứng cho Thầy của mình. Chúng ta cũng được mời gọi can đảm làm chứng cho Chúa giữa những khó khăn thử thách trong cuộc sống đời thường. Với Mẹ: Chúa mời gọi chúng con phải luôn có niềm tin mạnh mẽ và sẵn sàng làm chứng cho Chúa trong tất cả mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Chúa không chỉ mời gọi, nhưng chính Người đã đi bước trước để nêu gương cho chúng con. Xin cho chúng con luôn làm việc vì vinh quang Ngài. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, giữa những khó khăn đau khổ của cuộc sống, xin giúp chúng con mãi mãi trung thành theo chân Chúa đến hơi thở cuối cùng. Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).3529.11.2018 Thứ Năm Tuần 34 TN Lc 21,20-28 “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến” (Lc 21,27). Như Mẹ: Chúa Giêsu nói về những tín hiệu sẽ xảy ra trong ngày sau hết: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ...” (Lc 21,25). Tuy vậy trước những hiện tượng khủng khiếp đó, Thiên Chúa vẫn là Đấng làm chủ thời gian. Người đến để thiết lập một thời đại mới: thời đại của công lý và tình thương. Với Mẹ: Chúa muốn chúng con luôn mang tâm tình tỉnh thức, sẵn sàng cho ngày Chúa quang lâm. Dù có chuyện gì xảy ra, xin Chúa cho lòng chúng con luôn vững vàng tín thác vào Ngài. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin giúp chúng con cầu nguyện luôn, để chúng con sẵn sàng ngênh đón Chúa mọi lúc và mọi nơi. Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa. (Đọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).3630.11.2018 Thứ Sáu Th. ANR tông đ Mt 4,18-22 “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19). Như Mẹ: Mẹ ý thức thân phận mình chỉ là nữ tỳ khiêm nhu trước mặt Thiên Chúa và con người. Những hồng ân tuyệt vời Mẹ có được đều bởi Thiên Chúa khấng ban cho Mẹ. Mẹ có tất cả chỉ vì Mẹ đã tin vào Lời Chúa hứa cùng Mẹ. Mẹ như chiếc lưới thu gom mọi ân sủng của Thiên Chúa. Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con xác tín rằng đời chúng con theo Chúa, chúng con có gì, được gì... tất cả là nhờ Ơn Chúa nâng đỡ. Xin giúp chúng con biết gắn kết mật thiết với Chúa hơn nữa, để không sự dữ nào tách được chúng con ra khỏi tình yêu của Ngài. Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin thương giúp chúng con sống trung tín với Ơn Chúa ban, hầu xứng đáng trở nên những tôi tớ khôn ngoan và can trường như thánh Anrê. Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. (Đ ọc 1 Kinh L ạ y Cha, 10 Kinh Kính M ừ ng và 1 Kinh Sáng Danh).