* Thánh Ca Giáng Sinh
* Sáng Tác: Lm. Xuân Thảo
* Trình bày: Diệu Hiền
* Video: Giáo Phận Vinh & Giáo Phận Hà Nội
* Beat Karaoke : Internet
<font color="#0A0A0A"><span style="font-family: Roboto">