Tiếng Hát Thiên Thần Karaoke [HD]
* Thánh Ca Giáng Sinh
* Sáng Tác: Lm.Hoàng Diệp
* Trình bày: Nhiều Ca Sỹ
* Video: Internet
* Beat Karaoke : Internet