* Thánh Ca Tận Hiến
* Sáng Tác: LM. Trần Tuấn
* Trình bày: LM. Trần Tuấn
* Video: Giới Trẻ GP. Hải Phòng
* Beat Karaoke : Qúy vị có beat này xin chia sẻ nhé