Piano cover thánh ca
Bài hát :Lửa thiêng bừng cháy.
Cover piano.:Sinh Phạm Giang.