* Thánh Ca Giáng Sinh
* Sáng Tác: Đỗ Hạ Vy
* Trình bày: Nhiều Ca Sỹ
* Video: Tổng Giáo Phận Sài Gòn
* Beat Karaoke : Internet