Huyền Thoại Một Vì Sao Karaoke [HD]
* Thánh Ca Giáng Sinh
* Sáng Tác: Ý Vũ
* Trình bày: Nhiều Ca Sỹ

* Video: Tổng Ggiáo Phận Hà Nội
* Beat Karaoke : Internet