* Thánh Ca Giáng Sinh
* Sáng Tác: Nguyễn Vũ
* Trình bày: Nguyễn Quang
* Beat Karaoke : Internet