Chào mọi người!
Hiện tại tâm trạng mình không được tốt cho lắm, nên mình muốn đi tĩnh tâm khoảng 1 tuần.
Cách anh chị có ai biết dòng tu tiếp khách tĩnh tâm, hoặc nơi nào đó thường tổ chức tĩnh tâm cho người Công giáo không ạ. Cho mình xin ít thông tin để đăng ký với.
Mình cảm ơnn