• Hoa Nở Miền Cana Karaoke [HD]
    * Thánh Ca Hôn Phối
    * Sáng Tác: Phanxico
    * Trình bày: Gia Ân
    * Video: Internet
    * Beat Karaoke : Internet