• Trước Bàn Thờ Karaoke [HD]
    * Thánh Ca Hôn Phối
    * Sáng Tác: Lm.Kim Long
    * Trình bày: Nhiều Ca Sỹ
    * Video: Thánh lễ hôn phối của Thành Nhân & Đan Thi 20/10/2018
    * Beat Karaoke : Internet