• Nguyện Cầu Cho Nhau Karaoke [HD]
   * Thánh Ca Hôn Phối
   * Sáng Tác: Phanxico
   * Trình bày: Nhiều Ca Sỹ
   * Video: Nhiều Ca Sỹ
   * Beat Karaoke : Internet