Bài này hay quá.Cháu muốn làm video karaoke của bài này cho mọi người cùng hát.Mọi người ai có beat cho cháu xin với ạ.Cháu xin cảm ơn.