• Mùa Xuân Đã Đến Karaoke [FULL HD]
   * Thánh Ca Xuân
   * Sáng Tác: Lm.Thái Nguyên
   * Trình bày: Xuân Trường & Trần Ngọc
   * Video: Internet
   * Beat Karaoke : Internet