Lễ Chúa Nhật 7 Thường Niên C

Nhập lễ : Ca nhập Lễ Chúa nhật 7 Thường Niên

Download File


Ca nhập lễ 2 mp3

Download File


Chúa là tình yêu mp4

Download File


Con tin cậy mp4
Bè mp4

Download File


Con vẫn cậy tin

Download File


Đâu có tình yêu thương mp4

Download File


Lòng hân hoan

Download File


Về bên Chúa mp3

Download File


Đáp ca : Chúa giàu xót thương

Download File


Chúa là Đấng từ bi mp4

Download File


Chúa Nhật 7 Quanh Năm C mp4

Download File


Chúa nhật 7 Thường niên mp4

Download File


Chúa từ bi

Download File


Thánh vịnh 102

Download File


Thánh vịnh 102 mp4

Download File


Thánh vịnh 102 mp3

Download File


Thánh vịnh 102 mp3

Download File


Dâng lễ : Lễ dâng mp4

Download File


Lễ vật hoà bình mp3

Download File


Lễ vật tình yêu mp4

Download File


Của lễ tình yêu

Download File


Hiến lễ trở thành số không

Download File


Hiệp lễ : Cho con biết yêu thương mp4

Download File


Hãy có lòng thương xót mp4

Download File


Hãy tha thứ mp4

Download File


Hãy yêu kẻ thù

Download File


Kinh an bình

Download File


Kinh hòa bình mp4

Download File


Một đời như Chúa mp4

Download File


Nguồn sống yêu thương mp4

Download File


Như Cha các con

Download File


Yêu thương kẻ thù mp3

Download File


Kết lễ : Thắp sáng trong con mp4

Download File