Kính gửi Ban Quản trị

Tôi mới nhận tập hát cho ca đoàn và có tham gia diễn đàn để tìm soạn các bài hát theo chủ đề của Phụng vụ. Xin được hỏi như sau:
- Có phải các bài hát được đưa vào mục Thánh ca Phụng vụ (đặc biệt ở tiểu mục Thánh ca Tin Mừng) là các bài đã được Các Đấng Giáo quyền cho phép sử dụng trong phụng vụ.
Mục đích của tôi là để an tâm dùng các bài hát này vào Thánh lễ.

Xin trân trọng cảm ơn