• Miền Tây Dâng Chúa Karaoke [FULL HD]
   * Thánh Ca Vào Đời
   * Sáng Tác: Lê Đức Hùng
   * Trình bày: Hiền Thục
   * Ảnh: Internet
   * Beat Karaoke : Thánh Ca Việt Nam (thanhcavietnam.net)