• Tưởng Niệm Golgotha Karaoke [ FULL HD ]

   * Thánh Ca Mùa Chay
   * Sáng Tác: Đặng Đình Khoa
   * Trình bày: Trí Thiện
   * Video: Internet (youtube)
   * Beat Karaoke : internet